• Appar - med möjligheter

Apples Appar - med möjligheter

Länk till Android-appar android

 Talsyntes Text till tal
app-claroapp-intowordsapp-appwriterapp-skolstil
apple Aktivera den på iPad inbyggda talsyntesen.
apple ClaroSpeak  40 kr - ljudar, läser, sv och eng röster ingår och Ordprediktion. 
apple IntoWords 129 kr - läser, ordprediktion (OCR för 45kr) till iPad.

apple AppWriter  65 kr iPhone 279kr iPad, men skolor 35kr/elev i alla enheter.
apple Skolstil 2  75 kr - ljudar, läser ord och meningar. Skriv eller klistra text.

Tal till Text  och Översättning - uppkoppling nödvändig
 app-mikrofonapp-googletranslate app-sayhiapp-itranslateapp-ne  
 
apple  Aktivera tangentbords-diktering på iPad.
apple Google Översätt  gratis - skriv/ prata in och översättning blir uppläst.

apple SayHi  50 kr - prata eller skriv och översättningen skrivs och läses upp. 
apple iTranslate Voice  75 kr - prata och översättningen skrivs och läses upp.
apple  NE-Språklexikon - gratis för den som har konto i NE.

Uppläsning av PDF 
app-claropdfapp-appwriter  

apple ClaroPDF  39 kr+20 kr/röst - läs i pdf (bra inställning "speak on tap").
apple AppWriter  65 kr iPhone 279 kr iPad med OCR, 30kr webbapp.

Skannerprogram med OCR 
app-googletranslateapp-claroscanpen
app-claroapp-prizmoapp-intowordsapp-appwriterapp-pixterapp-textgrabber  

apple Google Översätt  gratis - fotografera/ skriv/ prata - översättning läses upp.
apple Claro ScanPen 75 kr - läser text på bilder även utan uppkoppling.
apple ClaroSpeak ocr-tillägg 30 kr. Klicka på "i" för att komma till butiken.
apple Prizmo  109 kr +29 kr/röst - ocr på foto av text, uppläsning, översättning. 

apple IntoWords ocr-tillägg 65 kr - uppläsning i redigerbart dokument.
apple AppWriter  259 kr iPad, eller skollicens 35kr/elev till alla enheter. 
apple Pixter  40 kr - ej uppläsning, använd "Tala markering". 
apple TextGrabber
 55 kr - ej uppläsning, använd iPrylens "Tala markering.

Daisy-bokläsare  
app-legimusapp-inlasningstjanst   
apple Legimus gratis- ladda ner bok direkt i enheten enl §17  Legimus.se.

apple Inläsningstjänst gratis -  läsare för skolavtal på inlästa läromedel.

E-bokläsare för köpta och lånade böcker 
app-bluefirereader   

apple 
Bluefire Reader - gratis läsprogram för lånade böcker. Skapa ett AdobeID och auktorisera plattan när du öppnar din första bok. Låna bok från ditt bibliotek -länk till elib.se - till iPad och välj att öppna i Bluefire.

Minnesträning 
ZogajLumosity

apple Zogaj  Memo Gym 20 kr - träna minnet med minnesmästare.
apple Lumosity gratis test, premium 129 kr - anpassar nivå efter förmåga.

Ordbok och Uppslagsverk 
SAOLapp-neapp-nesprak  
apple SAOL gratis - Svenska Akademiens ordbok.
apple NE skola
gratis - om skolan har abonnemang för NE+UR.
        
Då kan eleverna också använda följande appar.
app-neappar

Skriva, anteckna, spela in
app-röstmemon
app-notabilityapp-soundnoteapp-mentalnoteapp-evernoteapp-onenote   

apple Röstmemon för iPad 9 kr. På iPhone finns Röstmemon förinstallerad.
apple Notability 65 kr - skriv och rita (även i pdf-filer), spela in ljud och fota.
apple Sound Note  50 kr - skriv, rita och spela in. Se Film.
apple Mental Note 50 kr - tydlig och enkel, spela in, fotografera och skriv. 

apple Evernote gratis - fotografera, spela in och anteckna.
apple OneNote  gratis - anteckna och organisera.

Skriva
app-pagesapp-wordexcelPowerpointDokumentKalkylSlides
apple  Pages  gratis med nya enheter /75 kr. 
apple  Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint är gratis -

Leka och skriva till läsning
app-aslskrivbokapp-skolstilapp-bornholmslekapp-dufftonapp-ordensmagiapp-lyssnaochlsapp-stavningslekapp-bokstavspussel
app-alfavuxapp-lasochforstaLäskodapp-skrivläs

apple ASL skrivbok 75 kr - bokstavsljud, ord, mening, talsyntes, bild+text.
apple Skolstil 2
75 kr - läser bokstavsljud, ord och mening med  talsyntes.  

apple Bornholmslek 75 kr -  lek med rim och ord utifrån Bornholmsmodellen. 
apple Kul med Duffton 40 kr - spel som uppmuntrar till ljuda, läsa och skriva.
apple OrdensMagi 
50 kr - dra ljudande bokstäver till ord, uppläsning. film.

apple Lyssna och läs  40 kr - lyssna och koppla till ord och/eller bild.
apple Stavningslek  40 kr - träna att skriva på ett lekfullt sätt.  
apple Bokstavspussel   40 kr - lägg ljudande bokstäver till bilder. Skapa egna. 
apple Alfavux 40 kr - lägg ljudande bokstäver till bilder, barn-vuxen.

apple Läs och förstå  75 kr - läsförståelse och lust att läsa utan tävling.
apple LäsKod 50 kr - läs- och skriv, särskilt elever med annat modersmål.
apple Skriv och Läs gratis/50 kr - skapa bok med bild och ljud. Barn + vuxna skriver.

Länksamling: Språk- läs- och skrivträning på svenska, hos Pappas appar
Träna stava  

Berätta med text och bilder, bildspel och film 
app-bookcreatorPicCollageRitprata 2MadpadSkitchEducreationsExplain
apple  Book Creator  50 kr - skapa böcker med egna bilder och text.
apple  PicCollage gratis - skapa  bildcollage.
apple  Ritprata2   75 kr - skapa socialaberättelser mycket enkelt.  
apple  MadPad 30 kr - filma 12 filmer, som sen kan ses på "en och samma sida".
apple  Skitch  gratis - rita och skriv på bilder, beskär i lagom storlek.
apple  Educreations gratis - en whiteboard att lägga in bilder, rita och berätta.
apple  Explain Everything   40 kr - skriv, lägg in bilder, prata in och gör en presentation. Den fungerar som en interaktiv skrivtavla. se film här 

 app-imovieapp-keynoteapp-powerpointPresentationerPuppetPalsPuppetpals2StoryRobeVideoliciousapp-sockpuppet 
apple  iMovie gratis på nyare enheter - skapa film - se en intruktionsfilm
apple  Keynote  gratis / 75 kr - skapa bildspel som PowerPoint.
apple  Microsoft PowerPoint gratis - skapa bildspel. 
apple  Google Presentationer gratis - skapa bildspel.

apple  Puppet Pals gratis - berätta med figurer, nästan som dockteater, i en film.
apple  Puppet Pals 2  65 kr - nu kan du även lägga in dina egna figurer.
apple  Storyrobe 10 kr - välj bilder, spela in berättarröst och skapa film.
apple  Videolicious gratis - välj bilder och filmer, spela in berättarröst och skapa film.
apple  Sock Puppets gratis - skapa små filmer med sockdjur som rör sig och pratar.

Matteappar som har det "lilla extra"
app-kingofmathsKing of mathapp-finguapp-motionmathapp-nompapp-misterymathtownapp-mojiklockisapp-raknerattanapp-tiokompisarapp-symetryFormelsamlingen
apple  King of Math junior 30 kr - färdighetsträning i matte på många sätt.

apple  King of Math 30 kr - färdighetsträning för högre årskurser.
apple  Fingu  gratis - träna antal.
apple  Motion Math 40 kr - hungrig guppy som lockar till att lära addition.
apple  NOMP gratis - träna matte i skolan och hemma.
apple  Mistery Math Town 30 kr - mattespel för mellanstadiebarn.
apple  Moji Klockis  20 kr - lärospel för barn som ska lära klockan.
apple  Räkneråttan 20 kr - matteträning för de yngsta.
apple  Tiokompisar 75 kr - samarbeta om och träna talkamrater.
apple  Symmetry shuffle 20 kr - träna att hitta mönster och träna rumslig förmåga.
apple  Formelsamlingen gratis - formler i matematik, fysik och kemi för gymnasiet.

Digitala räknehäften   
app-modmathapp-pantermathpaper

apple  ModMath gratis - räknehäfte med kalkylator. Hjälp vid dyslexi och dyskalkyli.

apple  Panther Math Paper 209 kr - räknehäfte med stora möjligheter. Skrivstöd.

Programmering och kod
app-scratchHopscotchRobo LogicKodableapp-QR-reader

apple ScratchJr gratis - programering för yngre barn. Länk till kurs på Webbstjärnan.
apple Hopscotch gratis -barn, föräldrar och lärare. Från 4 år.
apple Robo Logic 10 kr - från 4 år.
apple Kodable - för 5+ och vuxna.
apple QR Reader gratis - skapa QR-kod till bilder, text, eller video. Skannar QR-koder. 
 
Tid, påminnelse, schema och dagbok
app-pratklockaapp-timstockapp-tempotimapp-timetimerapp-skolfotoapp-week calendar
 Tasuc
Klockan i iPhone/iPad är alldeles utmärkt till timer, påminnelser och tidtagning.
apple  Pratklocka 20 kr - visuell timer som pratar. Det går att spara påminnelser.
apple  Timstock 10 kr - 1-100 min se hur lampor släcks och sen signal.
apple  TempoTim 10 kr - håller reda på tiden och vems tur det är.
apple  Time Timer 30 kr - en röd "tårtbit" blir allt mindre när klockan räknar ner. 
apple  Skolfoto XL gratis - schema med färger för ämnen, påminnelse och timer.
apple Week Calendar 20 kr - händelser med olika färger och påminnelser. 
apple 
Tasuc Schedule 159 kr - bildbaserat schema. Film  

Språk - eng, sva, modersmål
app-googletranslateapp-worldicapp-bitsboard
gp-glosor-euQuizletapp-svaapp

Appar med talsyntes kan ställas om till engelska eller andra språk.

apple  Google Översätt  gratis - skriv/ prata in, översättning blir uppläst.

apple  Worldictionary gratis - fotografera en engelsk text och få orden översatta.
apple  Bitsboard   gratis/22 kr  - ord som tränas på flera sätt. Skapa kartor o dela.
apple  Glosor gratis - skapa listor med ord för att träna på (Spellic och Glosor.eu).
apple  Quizlet - skapa/hämta "flashcards" för att träna ord och begrepp.
apple  Svaapp skollicens 100 kr/månad - tränar läsning, hör- och ordförståelse. FILM 
Länksamling: Modersmålsappar,  hos Pappas Appar.

Ord och Begrepp  
app-korsochtvarsFärger och fordonSoundtouch

apple  Kors & Tvärs 49 kr - träna stavning och ord i 270 korsord.
apple  Färger och fordon 28 kr - träna färgord och ordförråd inom området fordon.

apple  Sound Touch gratis/50 kr - bakom bilder finns "växlande" foto, tal och ljud. 

Talträning   
app-sesprakljudenapp-fonemoapp-fonemixapp-omenbildapp-sprakbubbelPratbubbel2Fonemo minipar
apple  
Se bokstavsljuden gratis - se hur bokstaven formas i munnen.
apple  Fonemo 30 kr + 30/ljud eller F-Pro för 249 kr - talövningar med kort.
apple  Fonemix 30 kr - 30/ljud - skapa ordlekar och små sagor. Se demofilm. 
apple  Om en Bild 29 kr - lägg in bilder och röst. Uttalsträning. Se demofilm.
apple  Pratbubbel 1 169 kr - träna språkljud och bygg meningar. Se demofilm.
apple  Pratbubbel 2 169 kr - öva olika kombinationer av konsonanter.
apple 
Fonemo minipar 149 kr - träna språkljud med små lika ord - se demofilm.

Känslor - ansiktsuttryck   
app-empaticoapp-puffarnaapp-puff2app-puff3app-puff4Training faces

apple  Empatico 15 kr - spela memory med ansiktsuttryck. Bra kommentarer.
apple  Puffarna 1  30 kr - känslor - ansikte och kropp. Spel för att lära känslor.
apple  Puffarna 2 30 kr - känslor - orsak verkan.  
apple  
Puffarna 3 30 kr - känslor - hitta lika. 
     
apple  Puffarna 4 30 kr - känslor - skriv känslan.
apple  Training Faces  22 kr - att träna ansiktsuttryck (engelska).

Teckenspråk och Bliss
app-tspapp-spreadsignsapp-signitforwardapp-ritade teckenapp-takkrodapp-takk bamapp-teckenlex

apple Svensk teckenspråkslexikon gratis - sök ord och se på film hur de tecknas.
apple  Spreadsigns gratis - Europeiskt teckenspråkslexikon på många språk.
apple  SignitForward   40 kr - 1500 vardagsord TAKK och teckenspråk i film och bild.
apple  Ritade tecken  40 kr - teckande vardagsord i filmer.
apple  TAKK 109 kr - lär dig 1500+ ord i olika kategorier genom tydliga videosekvenser.
apple  TAKK  (bok) 75 kr - ett komplement till boken Teckenkommunikation.
apple Teckenlex  199 kr Teckenlex free. Teckenlexikon med filmer som förklarar ord.

 Kommunikationsstöd   
app-gridplayerPrataapp-pratkortapp-samtalaapp-widgetgo
apple  GridPlayer  gratis - färdiga meningar du skapar av bilder, läses upp. 
apple  Prata 379 kr - bygga meningar som kan läsas upp med talsyntes.
apple  Pratkort  299 kr/Pratkort lite- bildkort med inläst text.  se film
apple  Samtala  119 kr - ett bildbibliotek om det är svårt att hitta orden språk/afasi.
apple  Widgit Go - 595 kr - kommunicera med 12000 Widgitsymboler på svenska.
 
Lek och Lär    
app-pandamixPusselskapareapp-smacktalkCrazy facesapp-sagominisoundbox
apple Pandamix  22 kr - "pysselsättning" för lärande.
apple Pusselskapare 20 kr - lägg pussel med egna foto med eller utan bakgrundsstöd.
apple  SmackTalk  med djur som härmar det man säger.
apple CrazyFaces 22 kr - ett ansikte som rör på munnen när du pratar. 
apple Sago Mini Sound Box   gratis - klicka på bollar olika ljud och överraskningar.

apple Toca Boca i många olika teman.
  
Samla och dela filer 
DropboxGoogle DriveOne Drive
apple  Dropbox gratis - spara och dela dina filer i molnet via app och webbsida. film om Dropbox
apple  Google Drive gratis - spara och dela dina dokument, redigera i Googles appar. 
apple  OneDrive gratis - Microsofts onlinetjänst med förenklad version av Word, Excel och Powerpoint.
 
 
 

 
 

 

 

 

Tags: appar, möjligheter, tips, goda råd, dyslexi, AKK

Skriv ut E-post

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek