Läsning och skrivning

Skolverkets lärportal Här finns material för att utveckla undervisningen tillsammans med dina kollegor.

Skolporten.se. Brist på resurser och kompetensutveckling sinkar läsundervisningen

skolforum13-5

Barbro Westlund har i sina böcker och forskning om läsförståelse bidragit till hur vi kan arbeta med läsförståelse för att eleverna ska bli bättre läsare. 

Läsförståelsestrategier får inte bli en receptbok (Skolvärlden).

 

Framgångsfaktorer vid läs- och skrivlärande, Catharina Tjärnbergs doktorsavhandling (130523) visar att framgångsrika lärare lyfter elevernas styrkor och skapar ett klassrumsklimat där känslan är att det är okej att elever lär och gör på olika sätt. Framgångsrikt var också att upptäcka elevens problem innan eleven gjorde det. Då kan man bygga in läs- och skrivlärande redan i förskoleklass och eleven behöver inte stämpla sig själv som någon som har svårigheter

Läsförståelsestrategier - fem korta filmer av Susanne Nystedt. 
Att förulasforstaelsestr-nystedttspå  
Att göra textkopplingar 
Att skapa inre bilder
Att göra inferenser
Att ställa frågor

Åsså har jag dyslexi - Åtta barn med dyslexi som berättar hur de kände före och efter de fick diagnosen, och om sina strategier för att tackla svårigheterna. 

50 olika sätt att redovisa en bok en av sidorna i bloggen Kreativt skrivande 

LUS i Stockholms stad, filmer från PedagogStockholm

Att skriva sig till läsning en webbplats med länkar till kommunala ASL-sidor.
Det finns en Facebookgrupp Att skriva sig till läsning.

läsa och skrivaWebbplatsen Läsa & skriva är resultatet av ett samarbete mellan Myndigheten för skolutveckling och Institutionen för utbildningsvetenskap vid Mittuniversitetet i Härnösand. Webbplatsens fokus är på barns tidiga språk- samt läs- och skrivutveckling.
Se filmer om läsning och läsutveckling

KkHjärnforskaren Martin Ingvar: Alla barn har rätt till bra läsning. Han vill att lärarutbildningen ska fokusera mer på läs- och skrivinlärning. Kod-Knäckarnas informationsmaterial

 

Tags: forskning, skriva till läsning, läsförståelse, läsutveckling, läsa, skriva

Skriv ut E-post