Lyssna

Studiehandledning på modersmålet

 Skärmklipp 2015-12-01 09.33.50

Stödmeterial som pdf

Stödmaterialet kan laddas ned som pdf och behandlar studiehandledningens innehåll och organisation, studiehandledarens uppdrag och vilka elever som ska erbjudas studiehandledning på modersmålet. Det finns även olika exempel för att konkretisera hur elevernas olika behov av studiehandledning på modersmålet kan utformas.

Materialet vänder sig i första hand till rektorer, lärare och studiehandledare i de obligatoriska skolformerna och gymnasieskolan men alla som arbetar med elever som har ett annat modersmål än svenska kan ha nytta av materialet.

 

 

Tags: Skolverket, styrdokument

Skriv ut