Hitta språket!

Screenshot 2014-05-07 22.03.39Kodknäckarna bjuder oss på den nya filmen Hitta språket! om barns språkutveckling 0-5 år. 

Målet är att förbättra barnens språköra och öka läsglädjen, för att minska risken för senare läs- och skrivsvårigheter. Ett starkt språk är en viktig grund för barns möjligheter att lyckas i livet.
Låt oss dela med oss av filmen till alla småbarnsföräldrar! 

Läs om projektet Hitta språket! som Kodknäckarna har haft i samarbete med Barnhälsovården Uppsala Län

Språkutvecklingsprojektet som pågår under 2012–2014, för barn i åldrarna 0–5 år.  Målet är att förbättra barnens språköra och öka läsglädjen, för att minska risken för senare läs- och skrivsvårigheter.

I filmen "Hitta språket!" får du som förälder enkla, lekfulla och roliga exempel på vad du själv kan göra i vardagen för att sätta fart på ditt barns språk. Det utvecklas bäst när du och ditt barn har samma fokus! 

Flera språk
Filmen finns översatt till engelska, arabiska, persiska, kurdiska och somaliska så att även föräldrar med annat modersmål än svenska kan ta till sig filmen. 

Kodknäckarna har producerat flera filmer och böcker.
På deras webbplats finns mer information. Där finns även forskning om dyslexi.

Screenshot 2014-05-07 21.57.09

Tags: film,, goda råd, språk, språkutvecklande

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek