EU-parlamentets text om nyckelkompetenser

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS REKOMMENDATION
av den 18 december 2006
om nyckelkompetenser för livslångt lärande

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sv/oj/2006/l_394/l_39420061230sv00100018.pdf

 
Nycklar till ett framgångsrikt liv? Om EU:s nyckelkompetenser
Som ett led i förberedelsearbetet inför kommande gymnasiereform har Skolverket engagerat forskare för att med deras hjälp fördjupa kunskapen i vissa specifika frågor.
Ladda ner rapporten här

Elever ska garanteras digital kompetens skriver Skolverket i ett nyhets brev
Läs nyhetsbrevet

Tags: styrdokument

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek