• Tips
  • Klingberg om dyskalkyli

Klingberg om dyskalkyli

Hur kan vi bäst ska hjälpa ett barn med dyskalkyli? Den frågan kan vara bra att ställa sig ifall vi vill att alla barn ska klara matematiken, skriver Torkel Klingberg i sin artikel i Forskning och Framsteg.

Forskningen visar, enligt Torkel Klingberg, att barn med dyskalkyli hade lägre aktivitet i högra intraparietala cortex, liksom i två områden i frontalloben och i occipitalloben (synbarken).

Studier visar att dyslexi och dyskalkyli kan särskiljas:  

  •  barn som har dyskalkyli har större svårigheter att bedöma antal,
  •  barn med dyslexi har större språkliga svårigheter.


Läs hela Klingbergs artikel När hjärnan dissar kalkylerna.

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek