Lyssna

Självhjälp på vägen

Webbplatsen Självhjälp på vägen är resultat av ett samarbete mellan Akademiska sjukhuset, Attention, Allmänna Arvsfonden. Där finns information för barn, ungdom, föräldrar, lärare och vårdpersonal. Informationen handlar om Autism, Asperger, ADHD, tvångssyndrom/OCD, Tourettes syndrom och bipolär sjukdom.

Citat från webbplatsen :  

Det är inte din funktionsnedsättning som avgör om du är "funktionshindrad". Det är brister i miljön som skapar funktionshinder.

Den som har en funktionsnedsättning blir mer eller mindre handikappad utifrån hur miljön är utformad. Miljön kan anpassas, hjälpmedel kan användas och det går att förbättra funktionen med övning och behandling så att funktionsnedsättningen minskar eller försvinner.

Skriv ut