Alternativa verktyg i lärandet

bild av äpplen

Ibland räcker det inte med att träna läsning. Lässvårigheterna kan vara så svåra, eller ha skapat så mycket motvilja mot läsning och lästräning att man måste försöka hitta en annan väg till det skrivna språket. Prova alternativa verktyg i lärandet. Det kan vara till exempel vara en dator med talsyntes. Har man tur kan den få igång ett läsintresse som leder till mer läsning.

De elever som inte kan läsa och skriva tillräckligt bra klarar ofta inte av att fullfölja sina studier. De lämnar skolan med otillräckliga färdigheter inte bara i läsning och skrivning utan även i andra skolämnen. Eftersom kunskapsinhämtning och kunskapsredovisning bygger på läs- och skrivfärdigheter, liknar det hela Moment 22. 

Elever som har svårt att läsa själva får ofta hjälp genom att någon läser högt för dem. För att bli självständiga behöver eleverna tillgång till alternativa verktyg. 

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek