Rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN:s Konvention som antogs den 13 december 2006 av FN:s generalförsamling finns sedan den 1 april 2008 på svenska på Regeringskansliets webbplats. Begreppen funktionshinder och funktionshindrad blir nu två ord med olika innebörd och ordet handikapp försvinner.

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och fakultativt protokoll S2014.023, Uppdaterad och utgiven: 13 oktober 2014

Som en följd av riksdagens godkännande beslöt regeringen den 4 december 2008 att Sverige skulle tillträda FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Sverige ansluter sig dessutom till ett frivilligt protokoll till konventionen som innebär att den som upplever sina rättigheter kränkta kan klaga till en övervakningskommitté. Från den 14 januari 2009 gäller konventionen för Sveriges del. 

Convention on the Rights of Persons with Disabilities - Konventionen i original från 6 dec 2006

Skarmavbild 2012-11-03 kl. 09.35.53En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 
Regeringen presenterade den 16 juni 2011 en strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken i Sverige 2011-2016. Syftet med strategin är att presentera politikens inriktning, med konkreta mål för samhällets insatser samt hur resultaten ska följas upp under de kommande fem åren.

 

 
 

Tags: styrdokument

Skriv ut E-post

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek