Språkutvecklande arbete

Läs och Skrivportalen - Välkommen till Läslyftet som startar hösten 2015. Läslyftet som bygger på kollegialt lärande och syftar till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga. Läslyftet riktar sig till lärare i alla ämnen. Lärare och förskollärare i förskoleklass och personal i skolbibliotek kan också medverka.

faspraket Ett kommentarmaterial om språk- och kunskapsutveckling i alla skolformer, verksamheter och ämnen. (Skolverket 2012) Materialet är intressant oberoende av skolform, åldrar eller vilket eller vilka ämnen du undervisar i. Materialet kan vara särskilt användbart för dig som undervisar i något annat ämne än språkämnena.

greppaGreppa språket - Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet (Skolverket 2011)  Nästan var femte elev i den svenska skolan har ett annat modersmål än svenska. De råd som ges för flerspråkiga elever är ypperliga för lärarens arbete med alla elever, inte bara de flerspråkiga.

Skolinspektionens granskning, texter och
rekommendationer om Flerspråkiga elever
(2010)

Flera språk i förskolan - stödmaterialet syftar till att öka förskolepersonalens kunskaper, inspirera och ge vägledning i arbetet med flerspråkighet i förskolan (2013)

Nya språket lyfter och studiehandledningenNya språket lyfter!
Som stöd för lärarens bedömning i ämnena svenska och svenska som andraspråk finns Nya Språket lyfter! Materialet är ett stöd för läraren att följa elevens språkutveckling. Nya språket lyfter! är i enlighet med Lgr 11 och har byggts ut för att nu kunna användas i årskurserna 1-6.språket på väg

Språket på väg -  Skolverkets kartläggningsmaterial för dig som undervisar i svenska eller svenska som andraspråk i årskurs 7–9 och vill kartlägga dina elevers språkutveckling. Områden: samtala, tala, skriva och läsa: läsarorienterad läsning och textorienterad läsning.

eva-carlberg-erikssonSpråkstörning – en pedagogisk utmaning
En metodbok för dig som möter tonårselever
Eva Carlberg Eriksson har jobbat på Hällsboskolan i Sigtuna i många år. Här delar hon med sig av sin erfarenhet från arbete med högstadieelever med språkstörning. Läsaren får följa med på ett antal lektioner som ges som fallbeskrivningar och tillsammans med författaren fundera över vad som var bra och vad som kunde ha gjorts bättre.

SPSMs konferens Grav spsm logga 275x75språkstörning 2015
Filmade föreläsningar och dokumentation från konferensen finns på SPSM:s webbplats 
 
Skarmavbild 2012-09-02 kl. 22.31.19UR Samtiden: Grav språkstörning 2012
föreläsningar inspelade i Uppsala konsert och kongress i april 2012. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.
- Flerspråkighet och språkstörningYlva Dalsenius och Jenny Ohlsson beskriver den praktiska vardagen i sitt arbete i Rosengård i Malmö.
- Barns möten med skriftspråket: Caroline Liberg, berättar hur man kan göra för att stödja en så positiv utveckling som möjligt under de första skolåren
- Att undervisa i läsförståelse: Barbro Westlund berättar om hur man kan hjälpa elever att förstå innebörden i olika slags texter.
- När språklig sårbarhet möter skolans krav: Barbro Bruce berättar om vilka utmaningar barn med språkstörning möter i skolan - och hur man kan möta dem.
 
Språklekar, lekLekar FHdatabas och språkverktyg - lekfullt med språk - Folkhälsan i Finland har samlat språkstimulerande lekar i en databas. Lekarna riktar sig till barn från ett år och uppåt. Materialet i lekdatabasen baserar sig på material som tidigare skapats inom språkprojekt på Folkhälsan. Lekarna och materialen i lekdatabasen är möjliga att skriva ut i en utskriftsvänlig version.

Skärmavbild 2013-05-26 kl. 22.20.10"Simon did IT" - en webbplats om Simon som trots grava språkstörningar och flerspråkighet har klarat skolan. Simons mamma Gullan Sjöholm har arbetat i team med lärarna för individanpassad pedagogik. Det viktigaste är att bygga på elevens styrkor och finna möjligheter. Självkänslan är viktig. Läs Simons goda råd när han föreläste i Lycksele.
Se intervju med Simon och hans mamma Gullan, efter föreläsningarna ht 2012 i Göteborg. Här finns många goda råd om vad man i skolan bör tänka på när språket är en stor svårighet och utmaning för eleven, föräldrar och lärare.

DavidMarschUR Samtiden: Språk som hjärnans träning
David Marsh, programansvarig på Juväskylä universitet, pratar om hur flerspråkighet kan bidra till att hjärnan lär sig även andra saker lättare, och hur hjärnan blir mer kreativ när den hanterar fler språk än ett. Han säger att det inte är viktigt att kunna massor med ord och rätt grammatik. Det viktiga är att vi kan tänka i språket även om vi bara kan väldigt lite av språket. Flerspråkighet tränar arbetsminnet och förhindrar åldrande av hjärnan.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk
inNationellt centrum för svenska som andraspråktressanta artiklar bl a:
-   Vad är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt?
-   Vad finns det för tester av svenska som andraspråk?
-
   Facklitteratur

Screenshot 2014-03-08 23.12.59Tema Hemlösa - språkutvecklande arbetssätt
Filmer som visar språkutvecklande arbetssätt.

I sju filmer kan du se exempel på språkutvecklande arbete 

 

Tema Modersmål
 Tema Modersmål, Skolverketär en samlingswebb för många webbresurser som  
-  Lexin Bildtema
-  Matematikbegrepp
-  Flerspråkighet i förskolan
och många många fler

annakayasvaSvenska som andraspråk
Anna Kayas nyhetsflöde   

Ny i svenska skolan en blogg av Anna Kaya
   - Språkinriktad undervisning - en av artiklarna. 
   - Lblogger-image-196826202ejonet och musen - ett exempel på hur språkutvecklande
      arbete kan gå till. Anna Kaya berättar i sin blogg om hur hon
      tillsammans med elever i åk 3 har arbetat med en fabel.
      De har berättat, återberättat, samlat ord, lekt, fotograferat,
      målat, skrivit tillsammans, körläst, gjort film, återberättat,
      läst texten med ordluckor och tränat systematiskt.
      Bilden till höger är Anna Kayas.
      Läs hur hennes text om hur hon har jobbat med fabeln!
 
Språkkraft - en blogg av Hanna Stehagen som arbetar på gymnasiet
  - se hennes Guide till SIOP - Sheltered Instruction Observation Protocol
   och Språklig stöttning i gymnasieskolan: Skrivmallar till prov i historia

 

språk i alla ämnenSpråk i alla ämnen
Språk – eller att byta en bromskloss
Ett utbildningspaket för gymnasiets lärare i alla ämnen.
Kan även ge lärare till yngre elever mycken nytta.

Paketet består av två filmer och diskussionsunderlag 

En serie på sju program som visar språkutvecklande arbete i förskolan
I avsnitt nr 7 Alla ska med får vi se hur förskolan arbetar med Ossian som har Downs syndrom och Emilie som är blind.
 
Flerspråkighet i förskolanSkärmavbild 2013-08-19 kl. 22.41.54 - Tema Modersmål En sammanställning av resurser för lärare och föräldrar till flerspråkiga barn. Här hittar du länkar till barnböcker på flera språk, till sånger och till tips på litteratur och material.
 
Språkutvecklande arbete - ett förtAnna Österlund, Skolverketydligande 
förläsning av Anna Österlund, Skolverket. 

Halmstad kommuns Rutin för elevers språk-, läs- och skrivutveckling 
- ett gott exempel på en kommunal plan.

 Skärmklipp 2015-10-22 21.04.29Information och exempel om hur AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation) kan användas tillsammans med modersmålet.Materialet som har samlats på webbplatsen är ett resultat av arbetet kring AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation) och flerspråkighet som gjordes i projekt TAKK för Språket under åren 2010 – 2014 i Göteborg, Sverige.

 
 
Lista över vanliga språkfel

 

Texten sammanställd av Britt Hansson.
Den finns under länken Intressant och är en sida som ska fyllas på med mer.
Tacksamt emottages förslag till fler språklänkar

 

 https://www.dropbox.com/s/v59qqoar3crpcd8/140312%20Stockholm.pdf

Tags: tips, läsförståelse, digitala verktyg, språk, språkutvecklande, flerspråklighet

Skriv ut E-post