inom ADHD / NPF-området

Gratisresurser först: 

Tipsbtipsbankenanken - många goda tips, råd och idéer om hur skolan kan bli bättre anpassad och förhindra att elever hamnar i svårigheter.

Se möjligheterna hos elever mSkärmklipp 2015-04-03 19.21.58ed autism - flera föreläsningar/program om hur man kan stötta elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Serien "Liv med autism" har en lärarhandledning som finns att ladda ner på programsidan.

Lära om teknikstöd: Kognitiva funktioner och hjärnan - om de processer som sker i hjärnan när vi tar emot, bearbetar och förmedlar information – förmågan att tänka, känna och lära.  Elever med kognitiva svårigheter kan ha problem med en eller flera av dessa.

UR Kunskapsbanken: Se möjligheter hos barn med Autism - Exempel på hur man stöder barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

UR Samtiden - Adhd - epidemi eller modefluga?
Svenny Ksvennykopp är en av föreläsarna på Adhd-dagen 24/9 2013. Arrangör: Dagens medicin.

OorkaRKA - en serie för barn UR.se
Vad innebär det att ha diagnoser som ADHD, autism och tvångssyndrom? flera program

Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd
Lästips till varje pedagog! Kortfattat, lättläst, nyttigt.

Appen gav femårige Vincent en röst Vincent har autism och med en iPad kan han för första gången kan han kommunicera med sina föräldrar (nov 2012)

Aspergers syndrom - en introduktion - föreläsning från dec 2011 från av Autismforum. Föreläsare är Jill Söderlund, Daniel Lövenberg och SvenOlof Dahlgren.

Orka: Kaveh har inga kompisar - om en pojke med specialintressen som kamraterna tycker att han "tjatar" om.

Långt ifrån lagom - extramaterial till långfilmen "i rymden finns inga känslor" intervju med personer med Asperger.

Vetandets Värld - ny forskning om autism - Psykologen Sebastian Lundström har undersökt just de autismliknande dragens utbredning. Autism är inget man har eller inte har. Snarare kan man se det som en skala av autismliknande drag. (20110824)

UR Salottaamtiden - ADHD - hjälp hur gör man? Lotta Abrahamssons föreläsning Hon blandar handfasta råd hur personer med liknande diagnoser kan hjälpas med förklaringar till varför de reagerar som de gör. (2011)

Temple Grandin är en kvinna med autism. Hon är mycket framgångrik, men hon har haft stora svårigheter. I denna TED-talk berättar hon om "fördelar" med att ha autism. (2010)

"Autismspektrumtillstånd hos vuxna".  Filmad föreläsning i 11 delar, med Lena Nylander (2010) 

Pojkars och flickors psykiska hälsa i skolan - en kunskapsöversikt. SOU 2010:79 ny 3/11 2010

Autcarlyistic Teen Finds Inner Voice - Se hur Carly med hjälp av datorn kan börja kommunicera med sin familj. (2009) Finns nu också en bok om henne, Carly´s voice.

Webbplatsen - Självhjälp på vägen - ett informationssamarbete mellan Akademiska sjukhuset, Attention, Allmänna Arvsfonden.

Hjälpmedelsinstitutets Kognitions-simulator ger dig en direkt upplevelse av vad en kognitiv funktionsnedsättning kan innebära. Du får prova ha Aspergers syndrom och ADHD

Attentions webbplats - www.attention-riks.seLäs om deras projekt, både avslutade och pågående och deras faktatexter om NPF

Autism- och Aspergerförbundet - info om diagnoser, samt medlemmars erfarenheter.

NPF Forum är en bloggsida med nyheter och information om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.oscar2

 Vi är inte så bra på barn som Oscar - hur kan vi bli det? (laddas ner som pdf)
Berättelsen om Oscar berör och den ger många goda tips till skolpersonal och föräldrar. De åtgärder som boken föreslår är bra för många barn, inte bara för Oscar som har asperger. Till boken finns en film. Författaren heter Lena Pettersson (2005).
Oscar visar vägen - att lära av en elev med autismspektrumstörning i skolan. Oscar har nu gått ut grundskolan. I boken berättar om Oscars lärare om hur de har arbetet för att lyckas och vad skolan har lärt sig i arbetet med Oscar. Författare Lena Pettersson och Ingrid Liljeroth (2011) Finns att ladda ner som pdf

Webbplatsen http://www.adhdinfo.se ger råd till både barn, föräldrar och lärare.
Skolans elevhälsopersonal kan beställa häften.

Film om tonåringar, direkt på internet. Elin 16, Patrik 15 och deras mammor berättar om hur det är att leva med ADHD.

bocker_barnpsykSocialstyrelsens nya publikationsserie om hur skolan kan ge barn med psykisk ohälsa bättre förutsättningar - aktuell kunskap inför möten med barnen och deras föräldrar.
Socialstyrelsen om ADHD hos barn och vuxna
- en kunskapsöversikt från 2001 byggd på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet. Se även sammanfattningen (klicka på Läs hela sammanfattningen)

Statens Folkhälsoinstitut har haft regeringens uppdrag "Skolan förebygger".. Arbetet redovisas i Verktygslåda för skolbaserad prevention. Deras rapport Nya verktyg för föräldrar kan laddas hem som pdf.

Artikel i Dagens Medicin 2010-09-30:
Upprepningar i arvsmassan kan ligga bakom störningen adhd

"Se de tidiga tecknen" - forskare reflekterar över sju berättelser från förskola och skola ett delbetänkande i Utredningen om utsatta barn i skolan (U 2009:05)

En beteendestörning kommer sällan ensam, skriver Cristoffer Gillberg i en artikel på Lärarnas nyheter. Här förklarat ESSENCE som är ett sätt att förklara de svårigheter barn under fem år visar.

Artikel i DN 20 februari 2008 "Jag får dräpa min ADHD-sida" om Lina som fick diagnosen som 37-åring. Hon är den väl fungerande doktoranden som har svårt att klara vardagen utan påminnelselappar.

Artikel i DN 15 sept 2003 "Straff hjälper inte bråkiga barn" säger Ross Greene

Bloggar
ADHD/ADD/Autism alla har lättheter
- skriver och föreläser ur föräldra och lärarperspektiv om NPF och särskilt om ADD
ASPIRATION - föreläsare med ADD och Asperger  - se bland annat: 10 fakta om Asperger  
Autistmammans blogg
- mamma och journalist som vill ge stöd till andra som får barn med diagnosen autism.
Bokstavsbarn
- en blogg av och med tre tonårsgrabbar med npf
Kaosteknik - en blogg med verktyg för att undvika kaos hos barn med NPF
Lotta Abrahamsson
- föreläsare med egna erfarenheter om ADch Asperger
Mellan stolar - Om att ha ett barn med ADHD, om att hamna mellan stolar, om att kämpa, om att inte ge upp
Meus Ohana - om familjeliv på andra premisser, då diagnosen adhd/asperger är med och tar plats
Mitt barn har Asperger och ADHD - en mamma delar medsig av sina sina tankar om att vara mamma.
Prestationsprinsen
- hoppas bidra med lite vuxen ödmjukhet och reflektioner kring våra älskade ungars behov och beteenden
Vardagslivet med Autism och ADHD
- delar med sig av vardagen, vad som fungerar

klicka! Länk till lista med exempel på tidshjälpmedel

Forskning
Flickor med autism och ADHD (2010-09-06) Svenny Kopp, barnpsykiatriker, har i sin avhandling visat att väldigt få flickor diagnostiseras för sina kamrat- och inlärningssvårigheter. 80% av flickorna med Autism har också ADHD och hälften av dem har läs- och skrivsvårigheter.Läs intervju på Skolporten
Lyssna på en intervju med Svenny Kopp på Sveriges Radio

God självkänsla minskar ADHD-symptom
(2009-11-02) Tobias Edbom, disputerad sjuksköterska, visar att ett gott självförtroende och en känsla av att förstå sitt sammanhang kan motverka utvecklingen av ADHD. Eftersom känslan av sammanhang är så central är det viktigt att eleverna upplever skolan som begriplig, meningsfull och hanterbar. Se Tobias föreläsning i UR-playoch läs intervju på skolporten
Heterogenitet hos barn med ADHD
(2008-12-17) Cecilia Wåhlstedt, psykolog, hittade inte någon minsta gemensam nämnare hos barn med ADHD. Många av dessa barn har kognitiva brister, men inte alla. Läs en intervju
Psykosomatiska symptom, mobbning och prediktorer för barn med ADHD (2009-05-04) Kirsten Holmberg, barnneurolog, har i sin forskning sett samarbete gagnar barn med ADHD, eftersom de löper större risk att utveckla psykosomatiska besvär och inblandas i mobbning, än barn utan ADHD. Läs intervju på Skolporten
Tidsuppfattning hos barn med och utan funktionshinder
(2009-02-23) Gunnel Janeslätt - många barn kan inte lära sig klockan, andra kan avläsa klockan men ändå inte använda sig av den information klockan ger för att hantera sin tid i sin vardag
Anna-Lena Ljusberg
, doktor i filosofi, har i sin avhandling undersökt hur det är att vara elev i särskild undervisningsgrupp. Hon ser att eleverna tar på sig skulden för att de inte passar in i skolan. Läs en intervju på Skolporten

Lottie Lofors-Nyblom, lektor i pedagogik, såg att kamrater är det absolut viktigaste när det gäller elevernas syn på sin trivsel och framgång i skolan, vänskap var viktigare än kunskap. Detta är något vi måste ta hänsyn till när vi planerar den pedagogiska verksamheten, menar hon. Läs en intervju med henne på Skolporten
Språk och kommunikationsproblem hos barn (2007-03-20) Barbro Bruce såg hur viktigt det är att kunna förstå och göra sig förstådd i tal och skrift. Detta är nyckeln till hur man klarar sig och trivs både i skolan och med sina kamrater. Slutsatsen är att konsten att samtala - att lyssna, förstå och uttrycka sig - både är problemet och behandlingsformen. Läs intervju på Skolporten..

Böcker:

Lena Westholm (2014), Föräldraboken om ADHD
Anja Wikström (2014) Ingen familj är en ö : ADHD, föräldraskap och skuld
Malin Roca Ahlgren, Susanne Israelsson Stenberg(2014) Coolt med ADHD
Carolina Lindberg m.fl. (2014), Vill du ha hjälp? Nej, tack gärna - ge stöd om ADHD, Asperger 
Malena Ranch m.fl. 2013), Det finns alltid ett sätt - Lösningsfokus och adhd
Jessica Stigsdotter Axberg (2013) Jippie! Jag har ADHD
Gunilla Carlsson Kendall (2012) Förstå och arbeta med ADHD
Marlene Larssen (2011), Man dör inte men man blir en ganska knäckt människa
Anna Hallén (2010), Våra älskade skitungar
Lotta Abrahamsson (2010), Tänk om!
Martin L Kutscher (2010), ADHD att leva utan bromsar,
Martin L Kutscher (2010), Barn med överlappande diagnoser
Lara Honos-Webb (2010), ADHD/ADD som vuxen
Ross W Greene (2009), Vilse i skolan: Hur kan vi hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt
Bo Hejlskov Jörgensen (2009), Problemskapande beteenden vid utvecklingsmässiga funktionshinder
Annette Karlsson (2009), På hög tomgång genom livet - vår son har ADHD
Anette Sandberg (2009) Med sikte på förskolan,
Martin Forster (2009) Fem gånger mer kärlek,
Jesper Juul (2009) Ditt kompetenta barn: på väg mot nya värderingar för familjen
Karsten Hundeide, Vägledande samtal, Rädda Barnen, IDCP
Malene Larssen (2008) Är jag normal mamma? Att se och förstå och möta en flicka med ADD Lyssna på ett avsnitt i Föräldrakraft


Lara Honos-Webb (2008), Så lyfter du fram styrkorna hos barn med ADHD.
Lara Honos-Webb (2008), Aktivitetsboken
Margareta Normell (2008) Från lydnad till ansvar:  kunskapssyn, känslor och relationer i skolan
Monica Eriksson (2008), Hur gör vi nu?
Olsson & Olsson (2008), Att se möjligheter i svårigheter
Carlsson Kendall & Olsson (2008), Att lyckas - trots koncentrationssvårigheter


Håkan Jansson (2007), Jag och mina diagnoser
Pernille Dysthe (2007), Nu förstår jag mig själv - En berättelse om ADHD
Vanna Beckman(2007), ADHD/DAMP- en uppdatering Strider under hjärnåldern
Lund Ingrid (2006), Hon sitter ju bara där,
Görel Fred (2005), Handbok i föräldrasamtal
Kirsten Juul (2005) Barn med uppmärksamhetsstörningar: en handledning för lärare och annan ped
Christopher Gillberg (2005) "Ett barn i varje klass”
Vanna Beckman och Elisabeth Fernell (2004), Utredning och diagnostik
Christina & Jens Axengrip (2003), Pedagogiska strategier : handbok för DAMP/ADHD-problematik
Erik Sigsgaard (2003), Utskälld.
Ross W. Greene (2002), Explosiva barn. *

Annika Bengtner, Birgitta Iwarsson (2003), Varför vill ingen leka med Dennis? *
Björn Kadesjö (2002), ADHD hos barn och vuxna
Kathleen G Nadeau, Ellen B Littman & Patricia O Quinn (2002) Flickor med ADHD
Björn Kadesjö (2001), Barn med koncentrationssvårigheter
Ingrid Sjöstrand (2000), Kalle Vrångelbäck och Stålfia*
Beckman, Vanna. (2000) "En väg till fängelset"
Vanna Beckman Katrin (1999), Vuxen med ADHD
Tore Duvner (1998), Adhd : Impulsivitet, Överaktivitet, Koncentrationssvårigheter. Liber AB Adhd : Impulsivitet, Överaktivitet, Koncentrationssvårigheter har gjort en lista med alternativa tolkningar för en del av ADHD-symptomen:

 • Överaktiv = Intensiv/energisk
 • Impulsiv = spontan/flexibel/kreativ m.m.
 • Otålig = nyfiken/intresserad
 • Lättavledbar = uppmärksam
 • Okoncentrerad = associationsrik
 • Egoistisk = individualistisk

Nedanstående exempel kommer från boken The myth of the ADD child, av Thomas Armstrong. 
Författarens lista är en positiv omskrivning av ord som brukar nämnas i samband med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Ser vi det så här förändras vårt eget förhållningssätt och i mötet blir vi gladare, mer nyfiken och förväntansfull. Så behöver alla bli bemötta!

 • Hyperaktiv = Energisk (finns i listan, men gäller inte ADD)
 • Impulsiv = Spontan
 • Lättdistraherad = Kreativ
 • Dagdrömmare = Fantasirik
 • Ouppmärksam = Global tänkare
 • Oförutsägbar = Flexibel
 • Diskussionslysten = Oberoende
 • Envis = Engagerad
 • Lättretlig = Känslig
 • Aggressiv = Bestämd

NPF-forum har en bra och informativ sida om ADD - hypoaktiv ADHD

/ skrivet av Britt Hansson, Skoldatatek Norrbotten

Tags: NPF, Autismspektrumstörning

Skriv utE-post

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera