Vad är Skoldatatek?

Skoldatateksverksamhet innebär att kommunen organiserar en övergripande verksamhet som ansvarar för och arbetar med IT och specialpedagogik. 

Erfarenheterna från den försöksverksamhet som bedrivits med Skoldatatek visar att vissa formella krav bör vara uppfyllda för att verksamheten ska lyckas. Det gäller både hur organisationen bör se ut och vilken kompetens som måste finnas hos personalen.

Skoldatateksverksamhet
Ledning

Skoldatatek är en pedagogisk verksamhet där specialpedagogik tillsammans med kompetens kring IT sätts i centrum. I verksamheten bör finnas både specialpedagogisk och teknisk kompetens. Personalen ska vara väl förtrogen med skolans mål och uppdrag. Verksamheten bör dessutom vara förankrad i skolans förvaltningsledning och i kommunens skolplan.

Målgrupp
Skoldatatek vänder sig till skolpersonal som undervisar elever i behov av särskilt stöd, men främst med fokus på koncentrationssvårigheter och läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Syfte
Skoldatatekens syfte är att:

 • vara en naturlig del i kommunens elevstöd
 • medverka till att stimulera och utveckla inkluderande lösningar för elever i behov av särskilt stöd så att de blir delaktiga i sitt lärande
 • ge skolpersonal en fördjupad specialpedagogisk kompetens om hur man med hjälp av IT-baserade verktyg kan skapa stimulerande lärandesituationer för elever i behov av särskilt stöd
 • erbjuda skolpersonal möjlighet att prova alternativa verktyg och pedagogisk programvara före inköp
 • utvärdera nyheter och sprida information om IT i lärandet för målgruppen
 • samverka med berörda intresseorganisationer och föräldrar samt Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolverket samt vid behov med landstingens hjälpmedelverksamhet.

Verksamhet
Vid Skoldatateken bör skolpersonal erbjudas:

 • visning och provning av alternativa verktyg och pedagogisk programvara
 • utbildning på alternativa verktyg och pedagogisk programvara
 • teknisk och pedagogisk support.

Kommunens åtagande
Den kommun som vill starta skoldatatek rekommenderas att:

 • tillhandahålla tjänst till specialpedagog med god kunskap om IT samt tekniker i Skoldatateket. Till en kommun på 40 000 invånare föreslås en specialpedagogtjänst (100%) och en teknikertjänst (25%)
 • att ordna lokaler och datorutrustning till Skoldatateket.

 

Här finns ett exempel på informationsbroshyr:  

Skarmavbild_2011-09-27_kl._08.29.43Skarmavbild_2011-09-27_kl._08.38.47

 

Skriv ut E-post

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek