Vad är lättläst?

I Vad är lättläst av Ingvar Lundberg och Monica Reichenberg (dec-08), förklaras begreppet lättläst. Boken är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Författarna beskriver ordet utifrån forskning och beprövad erfarenhet. (2008-12-01) 

Författarna reder bland annat ut

  • vad som gör en text begriplig
  • vilka som behöver lättlästa texter
  • vad läsförståelse egentligen är
  • skillnader mellan tal och skrift
  • vad läsbarhetsformler kan ge oss
  • hur man kan nivåbestämma texter
  • hur man praktiskt kan arbeta med att göra texter mer begripliga

Målgruppen är pedagoger och förlag. Representanter för Föreningen Svenska Läromedelsproducenter, LL-förlaget, Bokförlaget Hegas samt Specialpedagogiska skolmyndigheten har ingått i referensgruppen.

Boken kan hämtas som pdf och i ljudfiler.

http://www.spsm.se/Vi-erbjuder/Laromedel-for-alla/Stod-till-producenter/Tillgangliga-laromedel/Lattlasta-texter/Vad-ar-lattlast-som-mp3/

Publicerad 2008-12-01
Uppdaterad 2013-07-30

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek