• Lästips
  • Hörselhjälpmedel för koncentrationen

Hörselhjälpmedel för koncentrationen

Kan ett hörselhjälpmedel vara till hjälp i skolan för ett barn med kognitiva funktionshinder? Frågan ställdes i ett Norrköpinsprojekt med syftet att undersöka om man med hjälp av ett hörselhjälpmedel kan underlätta för elever med koncentrationssvårigheter att bättre fokusera under lektionerna.

I januari 2007 beviljades medel ur Allmänna arvsfonden. Projektet är ett samarbete mellan Klockaretorpsskolan, Elevhälsovården och Skoldatateket i Norrköpings kommun, samt föreningen Attention.

Läs Anneli Forsbergs rapport från projektet (klicka på länken)

Vid de enkäter och intervjuer som gjorts med elever och lärare har mycket positivt kommit fram. Alla elever har lättare att fokusera på det läraren undervisar om, de kommer bättre ihåg vad de lärt sig och de kan ta instruktioner i grupp. De stör inte sina klasskamrater längre och de har lättare att delta i gemensamma aktiviteter i klassrummet som tex. läxförhör.

Lärarna upplever att eleverna är gladare och får allt lättare att koncentrera sig vartefter tiden går. En annan fördel är att de inte utmärker eleven genom tillsägelser lika mycket nu som tidigare. Behövs en uppmaning så kan den ges utan att övriga elever hör denna.

Publicerad 2008-06-06

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek