Lyssna

Skolverkets moduler

Skolverkets lärportal finns mycket bra moduler där du som lärare kan lära dig mer om bland annat Digital kompetens.

I moduler för Digital kompetens finns flera delar med rubrik som: Digitalt berättande, kritisk användning av nätet, leda och lära i tekniktäta klassrum, matematik med digitala verktyg, säker användning av nätet.

Andra områden  är matematik, naturvetenskap, teknik, specialpedagogik, nyanländas lärande, läslyftet, skolans värdegrund.

Skriv ut