• Tips
  • Digitaliseringen i skolan

Digitaliseringen i skolan

Dagens elever lever i ett digitaltiserat samhälle och det blir nu förändringar i läroplanerna för grund- och gymnasieskolan.

 Skolverket erbjuder stöd för att omsätta förändringarna i praktiken.

Skolverket skriver:
"De nya skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. De ska stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det handlar också om stärka förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg." 


Förändringarna träder i kraft den 1 juli 2018 men det är möjligt för skolor att arbeta utifrån de reviderade styrdokumenten redan nu.

Här kan du läsa mer om förändringarna 

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek