• Tips
  • De saknade barnen

De saknade barnen

 "Elever med lång ogiltig frånvaro" alla borde se Kenth Hedevågs föreläsning. Den ger förståelse för varför somliga elever stannar hemma, och några förslag på vad man kan göra. Föreläsningen finns tillgänglig på UR-Samtiden

hedevag

Kenth Hedevåg är pedagog och arbetar med det neuropsykiatriska teamet i Stenungsund. Han föreläser om att skolan måste arbeta mer inkluderande med undervisning som passar fler barn. Skolan måste bli bättre på att möta elever med inlärningssvårigheter. Inspelat i januari 2015. Arrangör: Skolporten.

Jag lägger ut föreläsningen utan anteckningar om innehållet. Föreläsningen bör ses!

 

/Britt Hansson

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek