• Tips
  • Kartläggning inom SFI

Kartläggning inom SFI

Nytt stödmaterial om kartläggning av eleven inom utbildning i sfi. 
Ett nytt stödmaterial kommer även för yngre elever.

Stödmaterialet behandlar kartläggningen inför studier inokart-sfim sfi, i förhållande till utbildningen i stort.  Den innehåller också vad som kan kartläggas och hur detta kan göras. 

 

Innehållet i kartläggningen

Kartläggningen behöver, för att utgöra ett bra underlag för studierna, vara av utforskande karaktär och utgå från elevens sammanhang. Kartläggningen kan med fördel börja brett för att sedan fördjupas. Materialet finns att hämta här http://www.skolverket.se/publikationer?id=3404

kart-sfi2

Vad gäller bedömning av kunskaper inom sfi tas i kursplanen upp att läraren måste utgå från vad eleven faktiskt klarar av språkligt. Att utgå från vad en elev faktiskt har med sig och inte vad han eller hon inte gjort eller inte kan, ger också en bra bild vid kartläggningen av elevens styrkor och faktiska förutsättningar.

 

Tags: flerspråkighet, dyslexi, modersmål, kartläggning

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek