• Tips
  • Samtal påverkar barns språkutveckling

Samtal påverkar barns språkutveckling

Små barns ordförråd är en viktigt grund för deras senare språkliga och kognitiva utveckling. Föräldrars sätt att tala med barnen påverkar deras språkutveckling. Det visar Christine Cox Eriksson forskning om den tidiga ordförrådsutvecklingen hos svenska barn i åldrarna 12–30 månader.

Föräldrarnas sätt att tala med sina barn tydligt relaterat till barnens ordförrådsstorlek vid 18 månaders ålder. Det är viktigt att tala så att barnet förstår, att tala tydligt och ställa lämpliga frågor. Koppling mellan ordförråd och grammatisk utveckling är stark och de som har ett stort ordförråd lär sig snabbast.
Läs här Christines avhandling. 

Alla som arbetar med barn bör ha kunskap om hur viktigt det är att samtala på ett språkutvecklande sätt.

Tags: forskning, språkutvecklande

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek