Lyssna

Stödinsatser i utbildningen

Nytt stödmaterial om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd.

stodinsatser 2014Det här stödmaterialet beskriver hur lärare, övrig skolpersonal och rektorer kan arbeta för att främja en god lärmiljö och för att förebygga svårigheter.

Stödmaterialet kompletterar Skolverkets Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogramanpassningar

Skriv ut