• Tips
  • Vilka lagar gäller på nätet?

Vilka lagar gäller på nätet?

 

Statens Mediaråd bjuder på nohate nio poddar om juridik i skolan. No hate  heter utbildningsmaterialet med tillhörande metodmaterial.

Vilka lagar det är som gäller på nätet?
Mer kunskap behövs. Därför har No Hate Speech Movement gjort en poddserie om lag och rätt online med medföljande utbildningsmaterial för t.ex. skolan.

Materialet berättar vad som definieras som näthat/förtal/olaga hot/ofredande/olaga förföljelse/barnpornografibrott/hets mot folkgrupp samt kränkande fotografering.

Ett avsnitt handlar om vad man ska göra om man blivit utsatt – vart man vänder sig. Poddserien och utbildningsmaterialet är tillgängligt för på Nohate.se/podcasts/

Poddserien består av nio avsnitt på mellan fem och femton minuter vardera. De leds av juridikprofessorn Mårten Schultz och juristen Tove Lindgren som reder ut vad som gäller juridiskt om man blir utsatt på nätet.


nohate

Utbildningsmaterialet består av diskussionsfrågor till varje avsnitt. En del frågor ska skapa en djupare kunskap kring vilka typer av situationer som kan vara olagliga på nätet – för dessa finns ett facit med korrekt svar – andra frågor är värderingsövningar. Materialet finns att ladda ner som PDF eller i tryckfärdigt format från Nohate.se.

Regeringen har beslutat om att förlänga No Hate Speech Movement till 31 december 2014.
Dessutom ska kampanjen genomföra särskilda insatser mot främlingsfientlighet.
I uppdraget ingår att ta fram ett nytt kampanjmaterial med särskilt fokus att motverka främlingsfientlighet bland barn och unga, samt att genomföra ytterligare satsningar för att sprida No Hate Speech Movement.

Uppdraget kommer från Arbetsmarknadsdepartementet och grundar sig i flera studier och rapporter som visar på att mängden främlingsfientliga budskap som sprids via internet är utbrett och ökar. Läs hela uppdraget här: http://www.regeringen.se/sb/d/18382/a/237488.

För mer information kontakta Johnny Lindqvist, projektledare,
eller Martina Högberg, kommunikationsansvarig: 070-30 88 098.

Statens medieråd är en myndighet som har i uppdrag att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten följer medieutvecklingen och forskning kring barn och unga, sprider information, ger vägledning om barns och ungas mediesituation samt ansvarar för att fastställa åldersgränser för biograffilm som ska visas för barn under 15 år.

kopierat från ett nyhetsbrev/Britt Hansson

 

 

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek