• Lästips
  • Varenda unge - föreläsningarna

Varenda unge - föreläsningarna

 

Se de filmade föreläsningarna från konferensen Varenda unge, som hölls på tre orter - Umeå, Göteborg och Stockholm - och handlade om hur teknik kan stödja elever med svårigheter under gymnasietiden.

I ett projekt som Hjälpmedelsinstitutet genomförde 2012-20laromteknik13 testades och utvärderades  arbetssätt och teknikstöd för elever på gymnasiet. 

Resultat och erfarenheter från försöksverksamheter visar att relativt små insatser kan öka elevens motivation och måluppfyllelse i skolan. Se här hur elever berättar om den hjälp de har fått tack vare projektet. http://laromteknikstod.se/resultat-och-erfarenheter

Innehåll i de filmade föreläsningarna
http://www.hi.se/om-hi/regeringsuppdrag/dokumentation-fran-konferensen-varenda-unge/

Pass 1: Introduktion
Moderator Nina Lindqvist

Pass 2: När huvudet känns som en torktumlare
Erika Dahlin - kognitiva funktionsnedsättningar i skolsituationen.

Pass 3: Nyttan med att lyssna på eleverna och göra individuella anpassningar
Helene Lidström - bedömningsinstrumentet Behov av anpassningar i skolmiljön (BAS) samt vilka resultat eleverna uppnått.

Pass 4: Ge eleven de rätta förutsättningarna att klara skolan
Ingrid Andersson - erfarenheter av att arbeta som arbetsterapeut i skolan, möta elever med kognitiva svårigheter och vilka teknikstöd som varit till nytta för eleverna.

Pass 5: Vägen ut – ett sätt att samverka och samarbeta
Ewa Wahlin - samarbete mellan skolan, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Pass 6: Alla tjänar på att satsa på de unga
Ingvar Nilsson - resultaten från en samhällsekonomisk analys om vikten av tidiga insatser.

Pass 7: Samtal om vikten av att alla ska klara skolan och veta vad man ska göra efter studenten
Representanter från Skolverket, Försäkringskassan, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Arbetsförmedlingen, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Samordningsförbunden, Dyslexiförbundet FMLS reflekterar över konferensen innehåll.

 

 

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek