• Lästips
  • Bristande tillgänglighet en form av diskriminering

Bristande tillgänglighet en form av diskriminering

Tillgänglighet är en rättighet och inte en fråga om goda gåvors givande. Det är en fråga om lika värde. Orden är Erik Ullenhags när han presenterade lagrådsremissen om Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. 

Screenshot 2014-03-10 20.06.49Diskrimineringslagen ändras från och med 1 jan 2015 

- Ett tillgängligt samhälle är centralt för människors självbestämmande och delaktighet. Det nya diskrimineringsförbudet ger personer med funktionsnedsättning möjlighet att driva den bristande tillgänglighet som de drabbas av i sin vardag till domstol. Vi ska inte ha ett samhälle där människor med funktionsnedsättning utestängs på grund av att enkla åtgärder för tillgänglighet nonchaleras, säger integrationsminister Erik Ullenhag.

Det gäller alla områden

Det kommer att bli en breddning när det gäller utbildningsområdet. Den här förändringen gäller hela utbildningssektorn.

8.3.2 Utbildning
Regeringens förslag: Diskriminering i form av bristande tillgänglighet ska vara förbjuden i fråga om verksamhet som avses i skollagen och annan utbildningsverksamhet.

Tillgängliga läromedel är något som Erik Ullenhag nämner

länk till Pressmeddelande http://www.regeringen.se/sb/d/18158/a/235261

Här finns lagrådsremissen http://www.regeringen.se/content/1/c6/23/52/77/97406caa.pdf

Läs även: Tillgänglig skola och Tillgängligt samhälle

Tags: funktionsnedsättning, lagar, anpassningar

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek