• Tips
  • Så vill Skolverket förbättra skolan

Så vill Skolverket förbättra skolan

Bättre resultat i skolan var anledningen till Skolverkets aktualitetskonferenser runt om i Sverige. Tre utvecklingsområden har de lyft fram: Likvärdig utbildning, skicklig utbildning och långsiktighet i reformarbetet. 

  • Screenshot 2014-02-16 19.11.52Likvärdighet – Alla skolor måste utvecklas till bra skolor
  • Lärarna – Säkra tillgången till kompetenta lärare
  • Långsiktighet – Skolor och huvudmän behöver långsiktighet


Aktualitetskonferenserna genomfördes i Stockholm, Umeå, Malmö, Arlanda och Göteborg. Utbildningsradion filmade hela konferensen i Malmö som visas i Kunskapskanalen under vecka 9 och 10.

 

På Skolverkets plats finns dokumentation från konferensen

Där finns också länk till Ett urval av relevanta Skolverkspublikationer

 

Fler Nyheter från Skolverket finns i Skolverkets nyhetsbrev

Screenshot 2014-02-16 19.44.46 

Tags: Skolverket, likvärdig

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek