• Tips
  • Dyslexi - bra anpassningar i skolan

Dyslexi - bra anpassningar i skolan

Teknik hjälper, men bara ifall läraren har ett förhållningssätt som ger förutsättningar. Om det kan vi läsa rapporten Anpassningar för oss med dyslexi 

Anpassningar för oss med dyslexi har tagits fram i projektet Vägar till arbete, ett treårigt projekt som drivs av Hjälpmedelsinstitutet med medel från Arvsfonden.

hi-anp-dysPå har uppdrag från Dyslexiförbundet och Hjälpmedelsinstitutet har Anita Hildén gjort en intervjustudie, som rapporten bygger på.

Projektet är treårigt och har som mål att bidra till att stärka elever med olika hinder och svårigheter genom att öka teknikanvändning i skolan och under praktikperioder. Projektet ska ta reda på om ny teknik är bra för unga som av olika anledningar har svårt att klara målen i gymnasiet.

De som har intervjuats är elever med dyslexi, som går i gymnasieskolan och på universitetet. De intervjuades om sin skolsituation och vilka behov de har av anpassningar i undervisningssituationer.

Studien visar att teknik och anpassningar för olika behov är nödvändiga, men utan ett förhållningssätt hos lärare händer ingenting. I intervjuerna nämnde samtliga elever lärare som gett dem ökad delaktighet och förutsättningar att klara sina studier på ett optimalt sätt.

Läs rapporten med förslag till lämpliga anpassningar för elever

   - Så här är det för Malin

   - Så här är det för Daniel

   - Så här är det för Johan

   - Så här är det för Magnus

   - Så här är det för Jenny

   - Så här är det för Lisa

   - Speciallärarens betydelse

   - Så här gör specialläraren Inger

   - Så här gör matematikläraren Sara

Och slutligen Intervjuaren Anita Hildéns reflektion

Tack Anita, för en innehållsrik och lättläst rapport!
/Britt Hansson, webbansvarig

 

Tags: dyslexi, anpassningar

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek