Beslutsboken

beslutsbokenBeslutsboken - ett förslag till nationellt åtgärdsprogram för att säkra en likvärdig spridning av IT i skolundervisningen.

Bakom rapporten står Stiftelsen Datorn i utbildningen och IT&Telekomföretagen inom Almega

Se föreläsningen då boken presenterades under Almedalsveckan 2013.

Presentation av fem konkreta tips börjar efter 16 min till 25 min
De konketa tips som föreslås är: 

  - Etablering av regionala kunskapscenter, regionala stödstrukturer,
  - Satsning på skolledarkompetens,
  - Ett digitalt lärarlyft,
  - Modernisering av lärarutbildning samt
  - Samordning av forskning kring användning av digitala verktyg och arbetssätt.

Peter Becker leder samtalet och kompletterar med sina egna erfarenheter av vad som behövs i skolan.

Efter presentationen fortsätter ett panelsamtal om
"Hur ska vi göra skolan mer modern med hjälp av digitala verktyg?"

 

/BrittHansson, webbansvarig

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek