• Tips
  • Hur hänger läsande och lärande ihop?

Hur hänger läsande och lärande ihop?

Anne-Marie Körling, lärare och författare, förklarar varför lärare måste vara generösa med sin egen läsning. Läser man inte, har man inga berättelser att ge.

Vi ska läsa mer! Men hur kan det gå till i praktiken? Ta del av Ann-Maries generösa tips om hur vi kan tänka om bokläsning och öka läsglädje och läsförståelse.

Kan alla älska böcker?
Förläsningen kan ses på Ann-Marie Körling föreläser på Skolbibliotek 2013UR-Samtiden Skolbibliotek 2013

Konferensen ägde rum 2 april 2013 och  sändningen är tillgänglig till 1 juli 2018

Fler föreläsningar på Skolbibliotek 2013

 

 

 

På Ann-Marie Körlings blogg finns många innehållsrika inlägg. Bland annat detta:
17 skäl för boken och vägen till de nationella målen för grundskolan! 
I artikeln kopplar hon läsning av böcker till läroplanens nationella mål. Inspiration till den artikeln har hon hämtat från
Svenska Barnboksakademiens häfte 17 skäl för Barnboken
Häftet 17 skäl på andra språk

Länk till fler artiklar om DEN MENINGSFULLA HÖGLÄSNING på hennes blogg.

9127429601Den meningsfulla högläsningen (2012)

 

Fler artiklar om högläsning kommer att läggas här:
Pojkar läser bara om män också läser, en artikel i DN 2013-04-08

 

 

 

 

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek