• Tips
  • Skolinspektionen om IT-användning i skolan

Skolinspektionen om IT-användning i skolan

Under läsåret 2011/2012 granskade Skolinspektionen hur IT-verktygen används i undervisningen. Nu redovisas resultatet. 

SkolinspektionenSkolinspektionen granskade om IT används på ett sätt som stödjer elevers kunskapsutveckling och om skolan bedriver ett strategiskt arbete för att använda IT i undervisningen.

I fyra granskningar uppmärksammades användningen av IT-verktyg i undervisningen. Dessa var i naturorienterande ämnen, idrott och hälsa, svenska (med fokus på läsprocessen) och religionskunskap.

De övergripande granskningsresultaten kan sammanfattas i följande punkter:

  • Satsningar på inköp av IT-utrustning har i många fall inte åtföljts av satsningar för att utveckla användningen av IT så att det blir ett stöd i det pedagogiska arbetet och gynnar elevernas kunskapsutveckling och lärande. Ofta har man nöjt sig med att använda IT-utrustningen för att effektivisera administration, planering och organisation av skolarbetet.
  • Skolledningen styr inte användningen av IT i undervisningen på ett ak- tivt sätt. Många skolor saknar övergripande strategi för användning av IT i det pedagogiska arbetet, och IT-användningen i undervisningen blir därför ofta en fråga som beror på den enskilde lärarens intresse.
  • Lärarnas behov av kompetensutveckling för att använda IT-verktygen i det pedagogiska arbetet har inte tillgodosetts.
  • En del skolor saknar grundläggande förutsättningar för användning av IT i undervisningen därför att de saknar, eller har föråldrad utrustning. Ett annat problem är att de saknar IT-support i det dagliga arbetet.

Många huvudmän och skolor har gjort stora satsningar för att öka tillgången till IT-verktyg. Skolinspektions granskning visar dock att den moderna informationsteknikens möjligheter för att utveckla undervisningen inte har tillvarata- gits i tillräcklig utsträckning. Det krävs ytterligare satsningar hos många huvudmän och skolor som sträcker sig längre än att bara köpa in datorer och andra IT-verktyg för att de ska lyckas med sitt uppdrag att ge eleverna de IT-kunskaper och förmågor som uttrycks i styrdokumenten. Skolinspektionen har sett att det behövs satsningar på att utveckla användningen av IT i det pedagogiska arbetet. Enligt Skolinspektionen krävs det bl.a. att lärarna ges fortbildning för att de ska utveckla sin kompetens i att använda IT-verktyg och olika tilllämpningar i det pedagogiska arbetet. Det krävs också att huvudmän och skolor utvecklar tillgänglig support och IT-stöd.

LÄS MER om granskningen på Skolinspektionens webbplats

 

Lskläs också artikeln "Skolan måste digitaliseras snabbare" på SKLs webbplats 

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek