Lättläst ses över

Statens insatser för lättläst ska ses över. Om detta kan läsas i ett pressmeddelande från Regeringskansliet 25 okt, 2012

LättlästI uppdraget ligger att kartlägga marknaden och de målgrupper som har behov av lättläst material. Utredaren ska även identifiera och beskriva de relevanta aktörer som finns, se över behovet av offentligt stöd till lättläst samt föreslå hur statens insatser ska organiseras.

– Det har hänt mycket på området sedan statens insatser fick sin nuvarande utformning 1987. Vi har sett en snabb teknisk utveckling och att många nya aktörer har kommit till, samtidigt som fler grupper har behov av lättläst material i olika former, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

I dag har den statliga stiftelsen Centrum för lättläst till uppgift att ge ut en nyhetstidning och att ombesörja utgivning av lättlästa böcker. Stiftelsens verksamhet beskrivs på dess webbplats: http://www.lattlast.se 

Direktören Göran K Johansson har förordnats som särskild utredare.
Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2013.

Kommittédirektivet "Översyn av statens insatser för lättläst" finns att hämta på http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/202365

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek