Diagnos krävs inte!

Var fjärde lärare i grundskolan tror att det behövs diagnos för att eleven ska få det stöd som behövs. Detta visade en undersökning med 1000 lärare beställd av Lärarnas tidning.

lärarnasVad beror det på, när 25 % av lärarna säger att krav på diagnos finns? Det kravet finns inte alls med det som står i skollagen.

Beror det på att den enskilda skolans ledning kräver diagnos, eller beror det på att lärarna inte känner till regelverket?

Läs hela artikeln på Lärarnas tidning (120516)

 

 

 

Med anledninga av Lärarnas undersökning finns ett inslag i Ekot, Sveriges Radio. (120518)

Skarmavbild_2012-05-19_kl._08.32.31"Det är resultatet är anmärkningsvärt" ..."Eleven har ovillkorlig rätt till det stöd som behövs", säger Anders Heiborn, ordförande i Skolväsendets överklagandenämnd.

Kommuner och rektorer inte får kräva diagnoser för att ge särskilt stöd till elever som behöver.

- Det är ju väldigt viktigt att understryka att det inte finns någon som helst grund för att kräva en medicinsk diagnos för att man ska uppfylla kravet på särskilt stöd, säger Anders Heiborn.

Vad tycker du om det här resultatet?
- Det är anmärkningsvärt.

I många år har en av de mest problematiska frågorna i skolan handlat om att elever som behöver extra stöd inte får det, eller får för lite. Eller får fel stöd. Brist på pengar och/eller brist på kunskap brukar anges som orsaker.

Skolväsendets överklagandenämnd har sedan i höstas fattat flera principiellt vägledande beslut kring hur den nya skollagen ska tolkas.

Om en lärare befarar att en elev inte kommer att klara godkänt ska han eller hon larma rektor som måste låta utreda orsakerna, och sätta in rätt åtgärder för att eleven ska klara sig.

Utredning ska ske i samarbete med elevhälsan. Ibland finns medicinska orsaker till varför eleven får problem med skolarbetet.

Skollagen säger att varje elev ska få det stöd som behövs för att klara godkänt i alla ämnen, säger Anders Heiborn.

- Svar ja. Det är precis det som lagstiftaren har tänkt sig. Ligger man i farozonen för att inte klara godkänt ska skolan göra en utredning och eleverna har en ovillkorlig rätt till det stöd som behövs för att uppnå miniminivån.

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek