• Lästips
  • Nätverksdag i Norrbotten om mobila möjligheter

Nätverksdag i Norrbotten om mobila möjligheter

Möjligheter med mobila enheter var dagens ämne den 9 maj.

- läs-, skriv- och studiemöjligheter med plattor (iPad, android och läsplattor)

- appar "utifrån behov" för tidsplanering, kommunikation, bilder, filmer, ...

- hur plattorna kan bidra till en tillgänglig skola

- hur man kommer igång med plattor

- Android vs iPad

- var man får veta mer om hur man använder dem

lolloÄntligen har Skoldatatek Norrbotten haft en träff om plattor av olika slag. När vi säger äntligen får vi fundera över hur fort det har gått.

Den 22 april 2010 sen togs bilden av Lollo som stolt höll i en iPad i Göteborg. De var inte till salu. Det dröjde ett halvt år innan hon fick sin egen arbetspadda. Det har alltså bara gått 1 och ett halvt år sen de första paddorna såldes i Sverige.

Inga papper delades ut, all dokumentation ligger redan här eller kommer att läggas ut


Plattafunderingar, Britt Hansson
Just nu inom SPSM, Curt Ekstedt
Mental Note, och  Skolstil , Catarina Björnsson
iPad-utbildning med politiker,
Skapa nytt Apple-id till din iPad
, och
Uppdatera iOS på din iPad
, Gunnar Östlund
Läsa Daisyböcker och textböcker, Ann-Louise Eriksson


IPad i särskolan, Inga-Lill Thiger Taavo
Skapa film med iMovie, Carina Carlsson
Att förbereda för iPad i skolans nätverk, Stefan Svanberg
-  Omdefinierat lärande
, Elisabeth Karlsson
-  Bilder från Text-till-Tal-appar
som visades, Britt Hansson
-  tittade också på Prizmo och Dragon Dictation

Twitter #skoldatatek

TodaysMeet http://todaysmeet.com/skoldatatek-bd en vecka

http://www.scoop.it/t/appar-i-skolan

Facebookgrupp: http://www.facebook.com/groups/skoldatatek.norrbotten/352461754807157/

Under Lästips finns en hel del intressanta sidor med länkar att läsa. Bland annat: ASL och paddor eller inte?

Använd sökordet iPad så hittar du en hel del.

Under flikarna Intressant och Forskning finns många godbitar, bl.a. denna

Elevens lust att förstå - en outnyttjad resurs 110913
Teknikstött lärande kan öka elevernas motivation, det kan användas för att visa komplicerade processer och på så vis bidra till djupare förståelsekunskaper. Det hävdar kognitionsforskaren Peter Gärdenfors. Men det förutsätter att skolan organiserar undervisningen på ett framsynt sätt.

 

 

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek