• Tips
 • Om bättre lärande med stöd av it

Om bättre lärande med stöd av it

Serien är ett samarbete mellan SKL och Stiftelsen DIU kring centrala utmaningar i skolutveckling med stöd av it.

Vad man bör tänka på när man ska göra upphandling av teknisk utrustning var innehållet den 19/3.It är öppet lärande

Jörgen Sandström, it-strateg, SKL berättade om kundens beställarkompetens

 • Samarbete IT + skolledning + ekonomer
 • Vad är det vi behöver?
 • Hur beskriver vi vad vi ska ha?
 • Kan leverantörerna beskriva hur de skulle göra?
 • Hur ofta behöver man träffas och stämma av?Jörgen Sandström

Michel Bajuk, vd Pingpong berättade om vad
kunden borde efterfråga.

Han har "posttraumatisk anbudsstress" efter alla anbud
som ofta slutar med att det till slut ändå bara blir priset som styr.

 • "alla vill ha allt" "copy-paste-syndromet"
 • Det läggs alldeles för mycket tid på att skriva kravspecifikationer
 • istället borde man ta sig tid att träffa leverantörerna.Skarmavbild_2012-04-03_kl._21.28.14
 • man tar inte hänsyn till service och kommunikation
 • Fråga dig varför det ska upphandlas, sök behovsuppfyllelse
 • Låt leverantörerna beskriva scenariot med flöden och processer
 • skriv kvalitativa utvärderingskriterier
 • ta hänsyn till referensernas betyg på funktionerna

De två enades om att:
En upphandling kan vara som en
verksamhetens förändringsresa.
Det var en mycket lärorikt föreläsning

 

Kommande seminarier:
16 april: IT i lärandet och pedagogens förändrade roll

Tidigare seminarier:
23 januari: Öppet nät för öppet lärande, dokumentation och video
6 februari:  Öppna plattformar för ett öppet lärande,video
5 mars: IT för öppet lärande i en pedagogisk vardag, dokumentation och video
19 mars: Hur vet man att det blir bra – att skaffa rätt saker, video

 

sammanställt
av Britt Hansson

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek