Sanoma

Digitalt innanförskap

Det ska vara lätt och säkert att använda it för alla, oavsett funktions-förmåga och ålder.

Regeringen vill lyfta användar- och tillgänglighets-perspektivet till en högre strategisk nivå. Ett Användarforum ska samla strategiska beslutsfattare kring frågor som rör användbarhet på it-området.

Detta går att läsa i ett pressmeddelande från Näringsdepartementet den 29 mars 2012.

Myndigheten för handikappolitisk samordning, Handisam, får uppdraget att upprätta, stödja och driva Användningsforum.

 

Arbetet med digitalt innanförskap, och att alla som vill ska kunna använda de möjligheter som digitaliseringen erbjuder, är ett av de strategiska områdena i Sveriges digitala agenda It i människans tjänst som antogs av regeringen i oktober 2011.

Anna-Karin Hatt, It- och energiminister, talade på  Hjälpmedelsinstitutets konferens: It och personer med funktionsnedsättning och äldre, Stockholm 29 mars 2012
Hon avslutade sitt tal så här:

...
It är inget självändamål. Men rätt använt är it ett fenomenalt verktyg som kan göra funktionshindrade delaktiga i samhället, som kan ge människor chansen att göra sin röst hörd på precis samma sätt som alla andra i samhället.

Vårt gemensamma mål är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Och det kan vi bli om vi inkluderar alla som vill vara med i den digitala världen. För det finns fortfarande många stängda dörrar, som behöver öppnas. Dörrar till delaktighet, till tillgänglighet och till demokrati. Till alla människors möjlighet att använda sina förmågor och fatta sina egna beslut. Och jag är övertygad om att om vi ska nå ett samhälle med verkligt innanförskap då är den främsta dörröppnaren att människor får de verktyg som de behöver, och det viktigaste verktyget av alla är it.

 

/Britt Hansson

Tags: digitala verktyg, styrdokument

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek