Digital agenda

Näringsdepartementet håller på att arbeta fram en digital agenda för Sverige.

regeringskanslietIt- och energiministern Anna-Karin Hatt startar under första halvåret 2012 sin regionala turné i Örebro. Syftet med turnén är att uppmärksamma de län och regioner som påbörjat ett arbete med att ta fram en egen regional agenda. Nästa stopp blir Malmö i februari.

Anna-Karin Hatt välkomnar Örebro läns stora engagemang för en digital agenda

Agendan ska vara en sammanhållen strategi som syftar till att statens befintliga resurser ska utnyttjas bättre.

Den digitala agendan ska vara ett komplement till pågående insatser.
Den ska samordna åtgärder på it-området inom till exempel säkerhet, infrastruktur, kompetensförsörjning, tillit, tillgänglighet, användbarhet, standarder, entreprenörskap och innovation.

¨¨¨¨¨¨¨

Det blir intressant att följa uppbyggnaden av regeringens Digitala agenda

Anna-Karin Hatts egen blogg följer jag också glädjer mig över rubriken
Surfplattorna platsar i skolan med tanke på den pågående debatten om digitala lärverktyg.

/Britt Hansson

 

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek