IT i skolan

Infomation och inspiration om IT/IKT i skolan finns både på Skolverket.se och hos SPSM.se (Specialpedagogiska Skolmyndigheten). Båda dessa webbplatser med alla sina underrubriker ger oss ledning i arbetet med IT/IKT i skolan.

http://www.skolverket.se/skolutveckling/itiskolan 

IT i lärandet - för att nå målethttp://www.spsm.se/Rad-och-stod/Var-kompetens/Pedagogiska-strategier-och-forhallningssatt/IT-och-larande/

Ny skrift hos SPSM är IT i lärandet - för att nå målen

Se  innehållet i Skolverkets avdelning Skolutveckling 

Prenumerera på nyhetsbrev från Skolverket.
Nyhetsbrevet från It i Skolan är bara ett av dem. Nyheter IT i Skolan

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek