• Tips
  • Så långt det är möjligt

Så långt det är möjligt

Den nya skollagen har skapat oro. Agneta Luttropp (MP) är en av de som befarar att skolan bara kommer hjälpa elever upp till nivån Godkänd.  I en artikel i tidningen Föräldrakraft får hon ett lugnande besked.

Jan Björklund svarade att skollagen är så ny att man måste vänta och se hur den fungerar innan man tar nya initiativ. Men han är inte främmande för en skärpning.

- Avsikten med den nya skollagen är att alla elever ska kunna ha rätt att utvecklas så långt det bara går, sa Jan Björklund. Läs artikeln i Föräldrakraft

De gulmarkerade orden finns läsa i följande citat från Skollagen:
"... I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen." (Skollagen 1 kap 4§) se fler citat från skolans styrdokument

Låt oss innerligt hoppas att Björklund har rätt, att skolans huvudman inte väljer att misstolka skollagen.

Eva-Lis Sirén, Lärarförbundet, tycker att lärare borde ha rätt att ordinera stöd till elev som behöver det. Se artikeln i SvD

/Britt Hansson

 

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek