SIRIS

Finn uppgifter om nationella prov kopplat till betyg i landets kommuner och skolor i SIRIS, ett Internetbaserat verktyg för ökad insyn i skolans värld!

SIRISSIRIS står för Skolverkets Internetbaserade Resultat- och kvalitetsInformationsSystem och är en informationstjänst med information om skolors kvalitet och resultat. Systemet är Skolverkets sätt att göra den information som vi samlat in eller själv producerat om skolors verksamhet och resultat mer tillgänglig.

Skolverket samarbetar med Skolinspektionen som lägger in sina tillsynsrapporter, kvalitetsgranskningar m.m. SIRIS hämtar även dagligen statistik över antalet anmälningar som inkommmit till Skolinspektionen.

Syftet med systemet är att bidra med underlag för olika analyser och jämförelser vad gäller resultat och kvalitet i skolan. Uppgifterna kan tas fram på många nivåer från riks-, län-, kommun- och skolnivå.

Länk till SIRIS välj Statistik

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek