• Tips
  • Vuxna med läs- och skrivsvårigheter, hur klarar de studier och arbetsliv?

Vuxna med läs- och skrivsvårigheter, hur klarar de studier och arbetsliv?

Måndag 14 november finns det chans delta i en konferens som visar genomarbetade dys1och seriösa exempel i konkurrensutsatt näringsliv.

Konferensen vänder sig till arbetsgivare, HR-medarbetare, fackföreningar,utbildare och skolfolk, arbetsförmedlare och andra som möter personer med läs- och skrivsvårigheter i sin vardag.

Dyslexi
Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är en dold funktionsnedsättning som berör många personer.

dys2Man räknar med att 400 000 personer i Sverige har dyslexi. Många av dessa klarar sig bra, men de som inte blir upptäckta, förstådda och hjälpta i tid kan få ett allvarligt funktionshinder på grund av havererad utbildning, arbetslöshet, utanförskap och dåligt självförtroende. Kunskapen om hur man bemöter och motverkar dyslexins baksidor är många gånger låg i samhället i stort. Det finns fortfarande mycket att göra.

dys3Det är ett misstag att tro att personer med dyslexi skulle vara ointresserade av språk, läsning och texter. Det är många gånger tvärtom. Flera författare har dyslexi, exempelvis Lennart Hellsing och Moa Martinsson.

Med hjälp av alternativa verktyg - datorer, inlästa läromedel, talsynteser, mm - genomför många idag högskolestudier utan större problem.

Det är vanligt att personer med dyslexi ses som en tillgång i arbetsliv och kulturellt liv då de anses kreativa och nytänkande. Det finns många innovativa företagsledare, politiker och andra, som har dyslexi, bland andra Bertil Hult, Ingvar Kamprad, Richard Branson (Virgin Airways), HKH kronprinsessan Victoria, Per Westerberg och H G Wessberg.

Dyslexifonden
Dyslexifonden syftar till att förbättra villkoren för personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i alla åldrar. Huvudsakligen skall det ske genom stöd till forskning, utveckling och information om dyslexi.

Fonden kan också lämna understöd för beredande av undervisning och utbildning
om dyslexi, samt till hjälpmedelsverksamhet syftande till förbättrade villkor för
personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Insamlingsstiftelsen Dyslexifonden bildades 1995. Stiftare var Elisabet Reslegård,
som personligen tog initiativet tillsammans med Dyslexiförbundet FMLS, Svenska
Dyslexistiftelsen och Svenska Dyslexiföreningen.

Dyslexifondens nuvarande ordförande är Torbjörn Lundgren.
www.dyslexifonden.se

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek