• Lästips
  • Guldäpplet, juryns särskilda pris

Guldäpplet, juryns särskilda pris

Gunilla Almgren Bäck belönas med Guldäppleljuryns särskilda pris 2011 för hennes arbete med att göra skolan "tillgänglig för alla".

Hon har lyft på nya stenar, pedagogiskt och tekniskt, hon har omprövat och förnyat, följt forskning och med entusiasm och energi fört sina och andras erfarenheter vidare till en stor krets, lokalt, regionalt och nationellt..

- Lärarpriset Guldäpplet speglar utvecklingen av IT i svensk skola. Med Gunilla Almgren-Bäck lyfter vi fram ett område som utvecklats kraftigt det senaste decenniet, där Gunilla varit en av de centrala inspiratörerna, säger Peter Becker, ordförande i juryn som delar ut priset. Med tillgång till och bra pedagogisk användning ger dagens digitala verktyg fler barn möjlighet att lyckas.
fotot är hämtat från hennes blogg


Gunilla Almgren Bäck är specialpedagog Mölndals kommun och vid GR-utbildning i Göteborg. Hon har framgångsrikt verkat för Skoldatatek och kompetensutveckling inom området, framför allt i västsvenska kommuner.

Hon har under många år utvecklat och givit spridning till digitala lösningar för elever med behov av stöd, avgörande för många elevers möjlighet att nå framgång i skolan.


Länkar
Gunilla Almgren Bäcks blogg: gunillaalmgrenback.wordpress.com

GR Utbildning: IKT och specialpedagogik

Guldäpplet är ett lärarstipendium, som årligen delas ut till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält. Guldäpplet utdelas av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minnesfond.

Nomineringarna till Guldäpplet ger en bild av hur användningen av IT ser ut och en inblick i framtidens skola. Där juryn i början, för snart tio år sedan, såg enstaka eldsjälar som gjorde isolerade pionjärinsatser, möter den nu lärare involverade i mer genomgripande skolutveckling. Nu handlar det ofta om grundvalarna för kunskaps- bildningen, med utveckling av skriv-, läs- och språklig förmåga, liksom personlighet och identitet.


Prisutdelning av Guldäpplet
Priset utdelas på Skolforum, Stockholmsmässan i Älvsjö, tisdagen den 2 november, kl 11.00 på
Mer information finns på Guldäpplets webbplats: www.diu.se/guldapple

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek