• Lästips
  • Hjärnforskares tips om bra inlärning

Hjärnforskares tips om bra inlärning

På Vetenskapsfestivalen i Göteborg förespråkade den amerikanske psykologen Kurt Fischer att skolan bör använda sig av nya rön från hjärnforskningen.

Torkel Klingberg, hjärnforskare, håller helt med om detta och vill att skolan ska bygga på vetenskapliga metoder och randomiserade studier.

se exempel på detta:

Två olika fysiklektioner
Några forskare vid University of British Columbia jämförde 550 collegestudenter som skulle läsa en grundläggande kurs i fysik.
En grupp fick tre 15 min föreläsningar av erkänt duktiga lärare

En annan grupp fick i förväg läsa en text. Under lektionen fick de ingen genomgång, bara frågor De fick göra ställningstagenden och resonera om vad som var rimligt. Sedan visade lärarna genom ett experiment vad som var rätt.
Den första gruppen hade 41 % rätt, medan den andra hade 74 % rätt på provet.

Nyttan med diagnostiska prov
En annan uppmärksammad studie publicerades av den amerikanske psykologen Jeffrey Karpicke i Science i januari i år. Han och hans medarbetare undersökte effekten av små diagnostiska prov. Den visade sig vara utomordentligt stor.

Eleverna fick läsa biologitexter, om ämnen som uttrar och röda blodkroppar. Några fick ägna tiden åt att bara läsa på vid ett enda tillfälle. Andra fick dela upp läsningen på fyra kortare tillfällen. En tredje grupp fick rita så kallade konceptkartor, små diagram som ska visa hur saker hänger ihop och som är populärt bland vissa pedagoger.

Och en fjärde grupp fick vid två tillfällen lägga undan boken och testa sig själva genom att skriva små uppsatser om vad de just hade läst. Alla höll på exakt lika lång tid. Efter en vecka fick eleverna göra ett prov. Men först fick de uppskatta hur bra de skulle klara sig på provet. De som hade fått skriva små uppsatser var mest pessimistiska.

Men verkligheten visade sig vara precis tvärtom. De som hade använt nästan halva inläsningstiden åt att testa sig själva fick 67 procent rätt medan konceptkartorna bara fick 45. Allra sämst klarade sig de som läst alltihop vid ett enda tillfälle: de fick mindre än 30 procent rätt, trots att de själva trodde att de skulle få ungefär 70 procent.

Vad elever upplever som bra undervisning behöver alltså inte nödvändigtvis vara det bästa sättet att lära sig på. Frågan är vad de skulle tycka om att ha konditionsträning flera gånger i veckan, något som också har visat sig mycket fördelaktigt för hjärnan och inlärningen. Här intill svarar några svenska och internationella forskare på frågan om vilka nya rön som är så säkerställda att de nu borde infogas i undervisningen.

 

Artiklarna publicerades i DN 15 maj 2011.

http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/sa-vill-hjarnforskarna-andra-skolan

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek