• Lästips
  • Varför har elever svårigheter i skolan?

Varför har elever svårigheter i skolan?

Frågan finns med i forskningsprojektet I demokratins marginaler - ett projekt om barn i problematiska skolsituationer, under ledning av Claes Nilholm.

En lång tradition av särlösningar är svår att bryta, trots att redan Lgr 69 (för 40 år sedan) säger att det i första hand är skolans arbetssätt vi ska förändra.

Frågan ställdes till alla kommunala skolchefer  i Sverige för att ta reda på hur de gör och hur de ser på elever i problematiska skolsituationer. Det är i hög utsträckning kommuner och skolor själva som väljer hur de ska organisera arbetet med elever i behov av särskilt stöd.

Samma frågor skickades dessutom till alla pedagoger, assistenter och skolledare i en svensk kommun i ett delprojekt, som är en del av ett avhandlingsarbete av Gunilla Lindqvist vid Högskolan Dalarna.

I enkäten fick de ranka följande orsaker till elevers svårigheter i skolan:
- skolans mål är för svåra,
- skolan har svårt att hantera elevers olikhet,
- vissa elever har egna brister,
- brister i elevers hemförhållanden,
- vissa lärares brister,
- vissa klasser fungerar inte.

Resultatet visar att skolledare och lärare tyvärr ofta saknar tilltro till inkluderande lösningar. De som tror på inkludering är specialpedagogerna.

Läs mer om projektet och resultatet på Lärarnas Nyheter
http://www.lararnasnyheter.se/specialpedagogik/2011/05/19/rektorer-ser-sallan-skolans-brister

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek