Snabb hjälp viktigt!

Elever med läs- och skrivsvårigheter behöver fungerande lärverktyg snabbt!
Annette Kenryd arbetar på Skoldatateket i Norrköping. Efter neddragningar är hon den enda specialpedagogen på Skoldatateket. Hon utbildar lärare och elever de digitala verktyg som de tillsammans anpassar till eleven.

Nu växer köerna för att få hjälp
Det är helt orimligt att någon ska behöva vänta 8 månader, säger Marie-Louise Nellborg Arnell som är ordförande i Föräldraföreningen för dyslektiska barn i Östergötland.

Annette Kennryd håller med och pekar på att man inte når kunskapsmålen ifall man inte får hjälp.

- Det är förödande för elever att få vänta länge när man har läs- och skrivsvårigheter, för det kan leda till väldigt många saker. Framför allt att man inte når de kunskapsmål man ska nå, men det handlar också om individen som kan få en knäck av sitt självförtroende, säger Annette Kennryd.

Lyssna på nyheten på P4 Östergötland

 

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek