• Tips
  • Utvärdering av Skoldatatekens effekter

Utvärdering av Skoldatatekens effekter

00328Specialpedagogiska skolmyndigheten har gjort en utvärdering av Skoldatatekens effekter. Utvärderingen bygger på hur det har gått i de kommuner som fick ett startbidrag 2007.

Utvärderingen visar att satsningen på skoldatatek har haft en positiv påverkan på elevernas måluppfyllelse. Mest framgångsrika har de kommuner varit som satsat på utbildning i kombination med tillgång till alternativa verktyg och teknisk support.

Läs hela utvärderingen via Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek