• Tips
  • Låga förväntningar är en risk

Låga förväntningar är en risk

Fyrkantig undervisning och lågt ställda förväntningar på elevernas förmåga äventyrar deras rätt till god utbildning. Detta kan läsas i Skolinspektionens granskning av 40 grundskolor. Granskningen visar också på många goda exempel på undervisning som ger alla elever möjlighet att utvecklas.

Skolor med låga förväntningar ser på eleverna utifrån ett problemorienterat synsätt.
Det kan uttryckas så här:
         "de har för liten egen kraft eller möjlighet" eller
        "det här är jobbig klass, oerhört krävande"
Låga förväntningar syns också i att skolor nöjer sig med att eleverna når nivån för godkänt.

Goda exempel
Granskningen visar också goda exempel på skolor där rektor och lärare har höga förväntningar på eleverna och som ger dem det stöd de behöver för en god kunskapsutveckling.

När dessa lärare talar om eleverna säger de till exempel att de är
       "socialt kompetenta, läraktiga och öppna"
Eleverna säger här att de känner sig sedda och omtyckta av lärarna.

Skolinspektionens rekommendationer
Skolinspektionen lyfter fram flera exempel på åtgärder som rektor och lärare kan vidta för att öka elevernas möjligheter att nå goda resultat.

  • Utveckla en trygg relation med varje elev. 
  • Ha höga förväntningar på varje elev. 
  • Se varje elev som en individ och låt varje elevs bakgrund och erfarenheter vara utgångspunkt för undervisningen. 
  • Låt elevernas olikheter vara en tillgång i undervisningen och ge utrymme för gemensamma reflekterande samtal. 
  • Samarbeta med andra lärare och genomför ämnesövergripande projekt. 
  • Se till att läraren har kunskap om olika arbetsmetoder och sätt att lära.

 

Allt detta är hämtat från Skolinspektionens webbplats

     

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek