• Tips
  • Hjälp ditt barn att lyckas med läsningen!

Hjälp ditt barn att lyckas med läsningen!

Alla kan lära sig läsa och skriva! Men några av oss behöver mer hjälp. För dig som vill hjälpa dina barn finns nu filmen Hitta läsningen! som visar hur föräldrar kan hjälpa sina barn till läsning. Det är Kod-Knäckarna som med sin dvd vill ge föräldrar tips och idéer om hur föräldrar kan hjälpa sina barn.

Med hjälp av dvd:n Hitta läsningen! gör du en spännande resa in i bokstävernas värld tillsammans med ditt barn. Ni leker och lär er sambandet mellan ljud och bokstäver. Logopeden Bodil Andersson Rack guidar er genom övningarna.

Hitta läsningen! innehåller 16 st övningar tänkta för barn mellan 5 och 8 år. Övningarna bygger på forskning och beprövad erfarenhet. På dvd:n finns också en tio minuter lång film för föräldrar med annat modersmål än svenska.

http://www.kodknackarna.se 

Hitta läsningen! är producerad av Kod-Knäckarna, ideell förening, i samarbete med Natur & Kultur, med stöd från
Arvsfonden m.fl. Kod-Knäckarna har även annat material för föräldrar och lärare.

Föräldrapaketet Föräldrar - en resurs för sina barn är en cd och broschyr som beskriver vad dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter är. Du lär dig hjälpa ditt barn i vardagen och med skolarbetet från starten.

Tidigt fokus på läsutveckling är en dvd för lärare, som också många föräldrar har stor nytta av.

 

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek