Minnesträning ger resultat

Effekten av minnesträning håller i sig och gör det även lättare att lösa uppgifter som inte övats. Det konstaterar Erika Dahlin i avhandlingen Train your Brain: Updating, Transfer, and Neural Changes. (Länk till avhandlingen)

Erika disputerade den 13/11 2009. Hon intresserade sig för möjligheten att träna arbetsminnet så att det blir lättare att fungera i vardagen, att plocka i och ur aktuell information ur det minne vi använder när vi löser komplexa uppgifter. Arbetsminnet fungerar för de flesta utan problem, men när vi blir stressade kan det vara svårt att läsa och förstå innehållet. Personer med ADHD har oftast ständigt denna problematik med arbetsminnet.

I studien har försökspersonerna fått träna fem dagar i veckan i fem veckor.


De viktigaste resultaten?
 - att man kan träna sitt arbetsminne och att det även gör att man blir bättre på otränade uppgifter. Men effekterna är väldigt begränsade till den process och de uppgifter som man har tränat på, att det är inom specifika överlappande hjärnområden.

 - att de tränade deltagarna presterar bättre även 1,5 år efter avslutad träning.

Erikas förhoppning är att minnesträning ska stärka personens förmåga att kunna styra över vilken information som ska finnas aktuell i arbetsminnet. Då blir det lättare att koncentrera sig på vad som är viktigt just för tillfället.

Läs mer om Erikas forskning på Skolporten http://www.skolporten.com/art.aspx?id=8ryOS

 

 

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek