Logopeden i skolan - Johanna Kristensson, Kärnhuset i Halmstad

En blogg om språk, läs- och skrivsvårigheter och digitala lärverktyg
 1. De flesta vet hur rörigt det kan vara att hamna på en webbsida som är full med reklam och blinkande annonser. Dessa annonser kan försämra läsupplevelsen och göra att man får svårare att fokusera på texten. I vissa webbläsare (t.ex. Safari) finns en inbyggd lärbarhetsvy som tar bort dessa annonser och gör webbsidan lättare att läsa.

  I Google Chrome finns ännu inte denna läsbarahetsvy, men det finns tillägg som kan hämtas i Google Web Store som ger precis samma effekt. Ett sådant tillägg är Just Read som dessutom är gratis.

  Tillägget lägger sig som en blå ikon till höger om adressfältet. Om du går in på t.ex. en tidningsartikel kan du klicka på denna ikon och annonser och annat överflödigt försvinner. Kvar är endast texten.

  Gör så här

  Så här ser en vanlig artikel ut i DN. Den är full med reklam och andra länkar som kan störa läsupplevelsen och göra att man hamnar på andra webbsidor. Klicka på Just Read-ikonen uppe till höger.


  Efter att du klickat på Just Read ser nu webbsidan ut så här istället. Den är nu betydligt lättare att läsa. 

  Det går dessutom att enkelt förstora texten och ändra textfärg och bakgrundsfärg så att den bättre passar dina preferenser. Klicka i så fall på penn-ikonen till höger längst upp på webbsidan. Du får då upp ett liten inställningsruta där du kan göra ändringar.


  För att avsluta läsbarhetsläget klickar du på krysset längst upp till höger på webbsidan.

 2. Populära Bornholmlek som i flera år har funnit för iOS, finns nu sedan en tid tillgänglig även för Android.

  Bornholmslekär appen som bygger på välkända Bornholmsmodellen, som syftar till att träna fonologisk medvetenhet med hjälp av olika språklekar på ett strukturerat sätt dagligen under det eleverna går i förskoleklass (den kan även användas i förskola och senare). Forskning från Bornholmsprojektet har visat att elever som låg i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter klarade sig betydligt bättre än kontrollgruppen och det fick kvarstående effekter på elevernas första läs- och skrivutveckling.

  Bornholmslek innehåller sju olika språklekar:

  1. Lysssna
  2. Ljud
  3. Sagor
  4. Rimlek
  5. Lika i början
  6. Hur låter orden (början & slutet)
  7. Bygga ord

  Appen är väldigt pedagogiskt genomtänkt då den inte innehåller reklam eller poängnivåer som ska uppnås. Det bästa är om eleven eller barnet kan sitta ihop och jobba med en vuxen.

  Identifiera hur orden låter i början.

  Bygga ord. Här bygger du ord med hjälp av bokstäverna. När du klickar på bokstäverna så ljudas de. 


  Funkar även på en Chromebook

  Bornholmlsek för Android kostar 35 kr. Den fungerar lika bra på en Androidenhet son den gör på en Chromebook som haterar Android-appar. För att läsa mer om Bornholmsmodellen klicka här.

 3. Den 18 april är det dags för Natur & Kulturs årliga läs- och skrivkonferens. I år hålls den på Clarion Sign i Stockholm.

  Som huvudföreläsare i år presenteras Georgia Heard (en av grundarna till The Teachers Collage Reading and Writing Project, Columbia University i New York) som kommer att föreläsa om Elevens väg till autentiskt och kreativt skrivande. Hon visar hur du ger eleverna möjlighet att utveckla inre motivation och engagemang för sitt skrivande och hur du skapar nya vägar och möjligheter för eleverna att vara skribenter.

  Efter lunch har min kollega Erica Eklöf och jag själv fått förtroendet att prata om hur olika digitala verktyg kan användas av samtliga elever ur ett inkluderande perspektiv.

  Därefter kommer Anna Eva Hallin (legitimerad logoped och Ph.D) om vägen till fonemisk medvetenhet som är en viktig del för att uppnå god automatiserad avkodnings- och stavningsförmåga. Anna Eva skriver även på den omtyckta bloggen Språkforskning.se.

  Sist, men inte minst, är det dags för Negra Efendic (journalist och författare) som föreläser om sina egna erfarenheter med mötet av ett nytt land genom ett barns ögon. Negra Efendic är författare till boken Jag var precis som du (vinnare av Stora journalistpriset 2016).

  Dagen avslutas sedan med mingel ihop med DJ Stonecake Collective.

  För att anmäla dig till konferensen klickar du här.
 4. Många barn och elever kan behöva bildstöd för att kunna berätta vad de har varit med om på dagen eller kanske i helgen. Det kan t.ex. vara yngre barn, barn med språkstörning, kognitiva funktionsnedsättningar eller de som helt enkelt har svårt att minnas och berätta av olika anledningar.

  Många pedagoger, lärare och vårdnadshavare använder därför ofta olika slags dagbokssystem där man skriver in text och klistrar in bilder för att kunna informera varandra om vad ett barn eller elev har varit med om på dagen samt ge barnet eller eleven bildstöd i sitt berättande. En risk är ibland att dessa dagböcker kommer på avvägar eller glöms någonstans. Många har upplevt detta och därför skapades den digitala tjänsten PictureMyLife, för att förenkla dagboksskrivande samt att dela dagboken med fler.

  PictureMyLife är en tämligen unik dagsbokstjänst med flera olika möjligheter att skapa och dela olika dagboksanteckningar med upp till 20 stycken personer (det kan vara lärare, föräldrar, morföräldrar, personal på korttidsboende mm).

  PictureMyLife finns som både webbtjänst och app till iOS(iPhone och iPad). En inloggning skapas för barnet och sedan kan nya personer bjudas in och vara med och skriva och dela information. Det går att ställa in olika rättigheter, så att bara vissa personer kan bjuda in nya personer samt se viss viktig information som finns skrivet om barnet. Bra är att kunna skriva dagboksanteckningarna tillsammans med barnet eller eleven så att de blir med delaktiga.

  Webbtjänsten innehåller talsyntes så att du kan få texten uppläst. Från webben kan du också skriva ut dina dagboksanteckningar.

  Här hittar du lite filmerhur appen kan användas.

  Flera bildbaser igår

  PictureMyLife innehåller fyra bildbaser som gör att du kan få bildstöd till din text. Bildbaserna som ingår är Widgitsymbolerna, Ritade tecken, Pictogramoch Svenskt teckenspråkslexikon (med videosekvenser på tecken).


  Du kan också lägga till egna bilder och filmer, som enkelt hämtas från din kamerarulle. Det går även bra att filma (upp till 30 sekunder) och ta kort direkt i själva appen.

  Gränssnitt i appen

  Så här kan det se ut i appen när du har skrivit en anteckning. Denna anteckning delas direkt med de andra användarna. De kan också lägga till svar direkt under anteckningen genom att kommentera något kring händelsen.


  Bra för fler att använda

  PictureMyLife är även utmärkt att använda i daglig verksamhet, gruppboenden och för personer med olika neurologiska sjukdomar (demens, afasi mm), där den språkliga funktionen kan bli nedsatt.

  Pris

  Dagboken är en prenumerationstjänst och kostar 95 kr/månad för en enavändare. Förskolor, skolor och organisationer betalar 750 kr/termin.Vissa regioner och landsting kan även förskriva tjänsten som ett personligt hjälpmedel. Det går att prova PictureMyLife kostnadsfritt i 30 dagar. 


 5. InPrint är ett symbolhanteringsprogram (för Windows) som fick en välbehövlig och efterlängtad uppdatering och som lanserades i maj förra året, InPrint 3. I InPrint 3 skapar du enkelt schemabilder och annat bildstödsmaterial både med Widgitsymboler och egna bilder och foton. På http://symbolbruket.se kan dessutom vem som helst hitta färdigt resursmaterial som vanliga ord på arabiska och somaliska, mallar för sociala berättelser och kommunikationskartor mm.

  I Halmstad har vi nyligen köpt en licens för alla våra förskolor och skolor av InPrint, så att alla verksamheter har samma möjligheter att skapa bildstöd för våra barn och elever.

  En annan bra variant är Widgit Online, som är plattformsoberoende. Detta innebär att du kan använda dig av vilken slags dator/platta som helst. Emellertid finns det lite färre möjligheter jämfört med InPrint 3.

  Enkelt att komma igång med inPrint 3

  InPrint 3 är otroligt enkelt att komma igång med. Har du dessutom har lite datorvana kan du säkert själv komma på hur programmet fungerar. Manualen är emellertid på hela 216 sidor! Därför har jag satt ihop en väldigt enkel lathund på endast åtta sidor. Givetvis är inte alla funktioner med, men jag tror att det kan räcka långt med dessa få sidor för att komma igång. Det är helt ok att sprida och kopiera upp denna lathund om du vill. I InPrint (längst upp till höger) finns även en hjälpfunktion med klickbara länkar som också gör det enkelt att söka i stora manualen efter något specifikt.