Logopeden i skolan - Johanna Kristensson, Kärnhuset i Halmstad

En blogg om språk, läs- och skrivsvårigheter och digitala lärverktyg

 1. Dyslexiförbundets årliga dysleximässa hålls i år den 20-21 oktober på Högskolan i Gävle. Under dagarna bjuds du på flertalet intressanta föreläsningar och workshopar samt en stor utställning med olika förlag, företag och föreningar.

  Några av de inbjudna föreläsarna i år är Idor Svensson (forskare vid Linnéuniveritetet), Susanna Cederquist (En bild av dyslexi) och Hampus Hedström (YouTuber som berättar om sin dyslexi) och många fler.

  Entrén är 200 kr och det behövs ingen föranmälan. Medlemmar går in gratis.

  Nedan hittar du programmet för både fredagen och lördagen.

   
 2. Dyslexiförbundet har gett ut en liten animerad film (se nedan) så här inför skolstart om hur det är att ha dyslexi. Filmen visar på hur du har alla möjligheter i världen, oavsett om du har lätt med läsning och skrivning eller inte. Det finns olika vägar att tillägna sig läsning och skriftspråket, som är lika mycket värda som de mer traditionella sätten att ta sig an text. 

  Samma kognitiva processer används även om du t.ex läser med "öronen", dvs. lyssnar dig till en text än om du läser med ögonen. Det är dags att vi slutar värdera läsning med "ögonen" högre och finare. Det viktiga är att eleverna lär sig hantera textinnehåll, dvs. lär sig dra slutsatser, förutspå händelser, relatera texter till sig själva och utvidgar sin omvärld med hjälp av olika texter, oavsett HUR texten konsumeras (med ögon eller med öron eller via andra kanaler).  Vi strävar hela tiden att skapa en tillgänglig lärmiljö för fler elever. Detta utan att kalla det för extra anpassningar eller särskilt stöd. Vi ska göra detta naturligt i varje klassrum.

  För de elever som har stora svårigheter att avkoda en text, t.ex. pga. dyslexi gäller det att vi har en stor beredskap på skolan från början. Det duger inte att introducera olika alternativa verktyg efter att en elev redan har misslyckats. Detta måste gå hand i hand med sedvanlig läsinlärning (som givetvis också är av stor vikt). Det är alla elevers rätt, sett till både skollag och läroplan. 


 3. Nu har äntligen en efterlängtad app släppts för alla er med Androidtelefoner och Androidplattor (kräver Android 5.0 eller senare). Det är en välfungerande app där du kan ta ett foto på en text och få denna direkt uppläst i din telefon/platta. Detta utan att gå omvägar via olika andra ocr-appar mm. Allting sköts inui appen.

  Appen heter Claro ScanPen och finns sedan tidigare för iOS (vilket jag har skrivit om tidigare).

  Claro ScanPen för Android fungerar genom att du tar ett kort på en text, t.e.x en boksida eller annan text. Direkt efter att du har tagit ditt kort sker en ocr-bearbetning i appen. Googles egen talsyntes kommer sedan att läsa upp den text du markerar på svenska (du markerar enkel med ditt finger). Googles egen talsyntes har förbättrats enormt det senaste året och får faktiskt räknas som en av de bättre marknaden.

  Min egen gamla Androidplatta räcker i nuläget inte till för att testa appen ordentligt, men en kollega med en modern Androidtelefon fick det att fungera perfekt direkt.

  Gratis?
  Att ladda ner appen kostar inget. Det står att det finns köp inuti appen, men jag vet i nuläget inte vad det innebär (kanske någon annan vet?). Därför verkar det bara som att du kan köra utan någon kostnad (åtminstone tills jag vet bättre).

  Skärmdump från Google Play. Markera din text i
  ditt foto och få texten uppläst direkt.
   
 4. Lagom till skolstart ht 2017 kommer Oribi ut med sin app, Oribi Writer Edu, som vänder sig särskilt till skolor och kommuner, som vill kunna ordna mängdköp av appen till många elever och få tillgång till alla språk och finesser som finns i appen.

  Appen installeras gratis via App Store (och kan skjutas ut till alla elever via en MDM-lösning av en IT-tekniker) och sedan köps en licens direkt via Oribi. Det görs en enkel inloggning vid ett tillfälle och då låses allt som finns i appen upp för användaren. Inga ytterligare inuti-appen köp behövs.

  Avancerad rättstavning
  Appen innehåller avancerad rättstavning på svenska, engelska, tyska och danska. Ni som är vana vid datorprogrammen Stava Rex och SpellRight får exakt samma rättstavningsprestanda som med de programmen, fast i en iPad! Om din skola eller kommun redan har serviceavtal med Oribi (för Stava Rex och SpellRight) får din skola eller kommun en stor rabatt (upp till 50 %) på Oribi Writer Edu.

  Talsyntes och bokstavsljudning
  Appen fungerar som en egen ordbehandlingsapp där du skriver och sparar dina dokument. Dessutom kan du välja att aktivera bokstavsljudning och iOS talsyntes, som ytterligare hjälper dig med att skriva med s.k. skriveko.

  Vid köp
  När du köper Oribi Writer Edu från Oribi får du ett licensnummer som du skriver in vid ett tillfälle.

  Välj Ange avtalsnummer för skola

  Skriv in det avtalsnummer du erhållit från Oribi

 5. Både i grundskolan, gymnasiet och i högre studier kan det ibland vara bra att ha en snabb tillgång till de olika matematiska tecken som krävs för att t.ex snabbt kunna skriva en ekvation eller liknande.

  Det kan vara olika mattetecken som t.ex. π (pi), ≈ (ungefär lika med) eller ett ≤ (mindre eller lika med) som man snabbt vill kunna skriva, utan att behöva gå igenom olika menyer och flikar i de ordbehandlingsprogram man använder för att leta sig fram till dessa. Du kan också enkelt skriva upphöjda och nersänkta tecken.

  Oribi har därför (med produktionsstöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten) arbetat fram ett program/tillägg som kallas Mattetecken. Detta program/tillägg är gratis för vem som helst att ladda ner för både Google Docs (under fliken Tillägg > Hämta tillägg) och för PC (som tillägg till MS Word under fliken Oribi). Ladda ner programmet och installera från Oribis hemsida.

  Programmet lägger sig bredvid ditt dokument

  I både Google Docs- och PC-versionen lägger sig programmet som ett fönster bredvid ditt dokument. Välj enkelt (via en inställning) om du vill kunna behålla Mattetecken som aktivt program (så kan du stega dig fram med pilatangeterna och infoga olika tecken med tangentbordet via Enter- eller mellanslagstangenten) eller om du hellre låter ordbehandlingsprogrammet och tangentbordet vara aktivt. Vill du byta färg- och fontinställningar görs detta enkelt via Inställningsknappen.

  Programmet lägger sig bredvid ditt dokument