Logopeden i skolan - Johanna Kristensson, Kärnhuset i Halmstad

En blogg om språk, läs- och skrivsvårigheter och digitala lärverktyg


 1. Jag vill tipsa om en sida som Pedagog Värmland har lagt upp som en fri resurs. Sidan heter Skolordoch ger dig begreppsord på flera olika modersmål. Sidan byggs kontinuerligt ut, men i nuläget kan du hitta skolord inom följande kategorier:
  • Hem- och konsumentkunskap
  • Idrott och hälsa
  • Allmänna skolord
  • Vardagsord
  • SYV Studie- och yrkesvägledning
  • Religionskunskap
  • Förskoleord
  Vissa ord kan du få upplästa med talsyntes också, beroende på vad du har för talsyntes installerad i din dator. I så fall visas en liten högtalarsymbol direkt efter ordet.

  Nedan är jag inne på skolorden för hem- och konsumentkunskap. Vissa kategorier (t.ex. vardagsord) har översättningar till upp till över 50 olika språk. Det är kontrollerade översättningar gjorda av bl.a. modersmålslärare. Du klickar själv i vilka språk du vill visa med översättningar. Bildstöd (Widgitsymbolerna) ingår till många begrepp.

  Välj kategori och språk eller skapa en egen lista

  Gör egna listor
  Om du skapar ett konto (kostnadsfritt) på Pedagog Värmland, så har du möjlighet att skapa egna listor också. Dina egna listor kan du enkelt dela med dina elever antingen som en pdf eller via en länk som tar dig direkt till din lista med dina utvalda ord. Filmen nedan visar hur du går tillväga.




 2. För elever med annat modersmål än svenska eller med nybörjarkunskaper i svenska kan det vara svårt att hänga med i den ordinarie undervisningen om man inte har hunnit utveckla ett "skolspråk". För dessa elever kan den digitala lärresursen Studiutgöra ett väldigt stort stöd. Förstaspråket är en väldigt viktig resurs för inlärning av ett nytt språk och nya kunskaper.

  Studi producerar korta animerade filmer (ca 3-5 minuter långa) i elva teoretiska ämnen som tar sin utgångspunkt i det centrala innehållet i Lgr 11. Innehållet utgår från åk 7-9, men kan även användas redan från åk 4 samt upp på gymnasiet och vuxenutbildning.

  Det är inte bara nyanlända elever som kan ha nytta av Studi, utan tjänsten fungerar precis lika bra för svenskspråkiga elever.

  I Halmstads kommun har vi precis tecknat ett treårigt avtal med Studi. Det ska bli spännande att följa och utvärdera detta arbete.

  Så här ser Studi ut

  I Studi söker du som elev (och lärare) på olika ämnen och ämnesområden. Här nedan har jag valt Kemi och Kemiska reaktioner. Innan jag startar filmen (denna är 3:55 minuter lång) kan jag välja vilket språk som ska talas samt om jag vill ha den textad. Det går blanda uppläsningsspråk och textning hur som helst, t.ex. svensk uppläsning och arabisk textning. Det går när som helst att byta språk under uppspelningen.


  Många filmer har även en textsammanfattning samt en genomgång och förklaring av olika begrepp som dyker upp i filmen.

  Som lärare har man möjlighet att via Studi dela särskilda filmer med en hel klass, grupp eller enskild elev. Gör man detta kan man få statistik över om eleverna sett filmen, löst quizen samt se resultat på quizen. Studi kan användas på dator, lärplatta eller mobiltelefon.

  Quiz

  Till filmerna hör en eller flera olika quiz. Dessa är en slags kunskapscheck på att eleven har förstått innehållet i filmen. Eleverna kan välja att göra en quiz på sitt eget modersmål, men läraren ser svaren på svenska.

  Språkprojektet

  Studi driver ett forsknings- och utvecklingsprojekt kallat Språkprojektet. Detta gör man tillsammans med ca 70 kommuner, Vinnova samt forskare från Göteborgs, Stockholms och Lunds universitet. Man samarbetar även med RFSU och GAPF (Glöm aldrig Pela och Fadime). Fokus är att alla ska lyckas i skolan, även nyanlända.

  Liten sammanfattning av Studi

  • Lektionsmaterial skapat av ämnesexperter, pedagoger och animatörer.
  • Översättningar i tal och undertexter på flera olika språk (i nuläget sex språk, men ytterligare sex är på gång) 
  • Självrättande quiz
  • Hastigheten på filmerna kan anpassas efter behov
  • Tillhörande lärardel med bland annat möjlighet att dela ut uppgifter och se elevernas resultat
  • Ökade förutsättningar för alla elever, oavsett bakgrund, att tillgodogöra sig undervisningen på ett likvärdigt sätt
  • Stöd till metodutveckling i undervisningen
  • Stöd för studiehandledning
  • Ökad motivation för lärandet hos den enskilde eleven

  Film om källkritik som finns på Studi


 3. ILT Inläsningstjänst byter namn på sin tjänst "Studiestöd på modersmål" till Begreppa. Begreppa innehåller precis som tidigare samma inlästa studiestöd till olika läromedelsböcker på språken arabiska, dari, somaliska och tigrinja. Det inlästa studiestödet heter nu istället Begreppaguider.


  Upp till 200 filmer på olika språk

  Som en ny utökad tjänst erbjuds nu också ett antal Begreppafilmer (kommer att bli ca 200 st under 2019) i olika ämnen för åk 7-9 (men kan givetvis användas av både yngre och äldre elever). Filmerna lyfter nyckelbegrepp och ger en enkel genomgång i olika ämnen och områden.


  Filmerna är korta filmer på ca 2-3 minuter och finns att tillgå på samma språk som de inlästa texterna samt även på svenska och engelska. Det går även att få undertexter på de olika språken. Filmerna länkar också till de läromedel som tar upp ett specifikt område, där ytterligare fördjupning inom området kan fås.

  Även på svenska

  Eftersom alla filmer även finns på svenska, så är de även utmärkta för elever som har svenska som modersmål. Både elever som behöver en lite enklare, mer konkret förklaring av nyckelbegrepp, men även för elever som är nyfikna och vill blicka uppåt och lära sig om saker som ligger lite högre upp i årskurserna. Således kan filmerna vara bra för alla elever!

  Om din skola eller kommun redan sedan tidigare har tjänsten Studiestöd på modersmål ingår nu hela Begreppakonceptet (inkl. filmerna) i tjänsten utan extra kostnad. Elever och lärare loggar in som vanligt på ILT:s hemsida och tittar på filmerna därifrån. De finns inte tillgängliga i ILT-appen.


 4. Många har säkert hört talas om både Polygluttoch Ugglo - två olika digitala litteraturresurser som främst vänder sig till förskolor, men i takt med ökat utbud, även till lågstadiet.

  Apparna Polyglutt (iPad) och Ugglo (iPad, iPhone och Android) innehåller en mängd inlästa barn/bilderböcker (mellan ca 500-1000 böcker). Många finns dessutom på flera olika språk. I nuläget finns det ca 40 olika språk i de olika tjänsterna (eller ska åtminstone komma under första kvartalet 2019). Dessutom har flera böckerna teckenstöd i form av TAKK och teckenspråksstöd.

  Högläsning är väldigt essentiellt för att barn ska utveckla sitt ordförråd. Forskning säger att ca 80 % av vårt ordförråd kommer genom böcker. En barnbok innehåller ett betydligt mer varierat och avancerat språk än vad ett vanligt vuxensamtal gör. Högläsning behöver därför ta plats! Polyglutt och Ugglo erbjuder utökade möjligheter för för att få tillgång till orden och texten och är ett komplement till den högläsning som redan sker.

  Fördelar med Polyglutt och Ugglo
  • Stort utbud av olika titlar och genrer på flera olika språk som kan tangera olika teman och intresseområden. 
  • Barn med annat modersmål kan lyssna på en bok både på svenska och sitt eget modersmål. Om och om igen. 
  • Möjligheter att spara ner böcker som man jobbar med i nuläget till särskilda bokhyllor.
  • Tillgänglighet! Alla böcker kan läsas när som helst. 
  • TAKK i flera titlar. 
  • Möjlighet att få ut högläsning till barn som är "skärmvana" och inte är vana vid att läsa böcker. 
  • Barnen kan läsa själva, tillsammans och med personal. 
  Lite obs!

  • De olika tjänsterna är inte till för att ersätta personal. Samtalet innan, under och efter läsningen är avhängigt för att barnen ska utveckla textförståelse. Man måste ha samtal om både nya ord och textinnehåll. 
  • Risk att barnen blir lämnade ensamma med sitt läsande. Men medvetna förskolor låter inte detta hända. 
  • Det finns också en risk att tjänsterna skapar mer skärmtid för barn som redan har mycket skärmtid. I så fall gäller det att göra något positivt av det. 

  Startvy i Polyglutt

  TAKK-stöd i vissa böcker + uppläsning

  Startvy i Ugglo
  Språkvy i Ugglo

  Polyglutt eller Ugglo?
  Detta är egentligen en omöjlig fråga att svara på. Båda tjänsterna innehåller olika fördelar i form av innehåll, språk, antal böcker, sökfunktioner och support. Därför är det viktigt att ni provar på båda tjänsterna under den gratisperiod som erbjuds förskolorna. Båda tjänsterna är till för förskolor och kommuner och vänder sig inte till privatpersoner.

 5. I dagarna har Oribi Speak för Google Chrome (en talsyntes för Chrome som även innehåller bokstavsljudning och ordprediktion) lanserats med en ny OCR-funktion. Denna skiljer sig lite från andra OCR-tjänster i liknande program/tillägg.

  Oribi Speak läser nämligen upp det du drar upp en ruta kring, t.ex. text i en bild eller text i en pdf i förhandsgranskningsläge, där du vanligtvis inte kan markera text och få den direkt uppläst. Du behöver således inte öppna upp din text eller bild i en särskild vy.

  Endast texten du dra upp en ruta runt kommer att läsas upp. Du kan t.ex. välja att bara få en mening eller ett ord uppläst från ett helt dokument samtidigt som du givetvis kan få större stycken du markerar upplästa.

  I Oribi Speak finns 15 olika språk att välja mellan (ca 50 olika röster). Byt språk/röst beroende vilken slags text du vill få uppläst genom att högerklicka på Oribi Speak-ikonen > Alternativ.

  Läs upp med OCR

  1. I Oribi Speak högerklickar du på programikonen uppe till höger om adressfältet och väljer OCR.


  2. Nu kan du dra upp en ruta runt den text du vill få uppläst. Här drar jag upp en ruta runt en bild i förhandsgranskningsläge i Google Drive. Det fungerar lika bra i t.ex. OneDrive eller på en bild eller text/pdf på Internet.

  Den gröna rutan visar den text som är uppdragen runt en bild i förhandsgranskningsläge

  3. Texten som du har dragit upp en ruta kring konverteras till tal, baserat på den röst och den uppläsningshastighet du valt i Oribi Speaks inställningar.

  Titta gärna på instruktionsfilmen nedan så ser du hur det funkar!