Mjuk infrastruktur - Karlberg och Paulsson

Blogg om informationsstrukturer, standarder och rekommendationer för utbildningsområdet: Peter Karlberg, Fredrik Paulsson
  1. Skolverket, och under perioden 2003 – 2008 MSU, har sedan 2001 haft ett uppdrag att utveckla den mjuka infrastrukturen inom utbildningsområdet. Då detta uppdrag inte längre kvarstår har Skolverket sedan årskiftet valt att inte längre driva projektet med samma namn. Det innebär bland annat att deltagandet i standardiseringsarbetet nu bara sker när Skolverket har direkta […]
  2. EDRENE har nu publicerat en rapport som behandlar standarder och interoperabilitet. Rapporten baseras på bidrag från deltagarna i nätverket (som alltså samlar lärresursarkivägare) och de två workshops som haft detta fokus och ger en bild av hur standarder används i arkivsammanhang inom området. Även om användandet inte alltid legat i fokus pekar rapporten ut områden […]
  3. Diskussionen vid dagens Flashmeeting med arbetsgruppen om MLO/ELM handlade bland annat om behov av att utvidga specifikationen för att också täcka in regler som styr hur (vilka, i vilken ordning) olika delar, delkurser, kurser kan kombineras för at uppnå en examen. Då tipsades om ett verktyg just för sådant:
  4. European Learner Mobility Simon Grant fortsätter att vidareutveckla den konceptuella modellen – kartan för ELM som jag skrivit om tidigare. Denna gång publiceras kartorna på iCopers Cmap-server.
  5. Information Standards Board: ”The Information Standards Board (ISB) for education, skills and children’s services in England (escs) is the system-wide authority for all information and data standards. Its mission is to facilitate information sharing across the system; agree information standards to aid front line delivery; improve efficiency, reduce costs and minimise bureaucracy.” England är naturligtvis […]
Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek