tidsenligaverktyg

Google-översätt har också uppläsning

På Google-översätt finns nu förutom översättning även uppläsning av nästan alla språk de har översättning till.

google översättAtt vi kan klistra in en text på "valfritt språk" och få texten översatt till "valfritt språk" har vi känt till länge. Men vilka möjligheter öppnas inte nu när vi också kan få texten uppläst på så många språk.

 Gå till http://translate.google.se  och prova själv.

google - översättGoogle Översätt finns också som appar både till iPhone/iPad och till Androidenheter.  I apparna är mängden text begränsad, vilket den inte verkar vara i Google Översätt på webben.  
Fantastiskt är att det går att tala in engelska och några fler språk. Det talade översätts sen till "valfritt språk".

- Vilka möjligheter öppnar inte detta för oss i arbetet med flerspråkighet?

- Underbart eftersom det underlättar både att läsa eller översätta?

- Fantastiskt att vi nu kan ta "läs-hissen" och "översättnings-hissen" bara för bekvämlighetens skull?

- Tänk vilka möjligheter som öppnar sig när vi är ute och reser?

En kollega som ska ha ett lästest, med en pojke som bara kan swahili, blev lyrisk. Hon kan nu klistra in några enkla meningar och lyssna om pojken läser rätt.  Vi måste ju naturligtvis ha överseende med översättningarna som kan bli lite tokiga ibland.

/Britt Hansson

Skriv utE-post

IT-standarder för lärande ger tillgänglighet

Lärplattformar och digitala lärresurser måste utformas på ett enhetligt sätt, så att de blir tillgängliga för alla.

Därför arbetar SIS, Swedish standard institute, och en rad deltagande företag och organisationer med att ta fram it-standarder för lärande.

Arbetet går ut på
- att ta fram nya standarder,
- att bevaka vad som pågår på andra håll och
- att verka för att de standarder som redan finns faktiskt tillämpas.

omvärldsbloggen

Om detta och mer kan vi läsa på Omvärldsbloggen på Skolverket, där Stefan Paulsson skriver om nyheter inom IT i skolan.

En nyhet är att Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har nyligen tagit fram en broschyr som snart blir tillgänglig i tryckt form och som pdf på deras webbplats: Att utveckla läromedel i digital form för elever med funktionsnedsättning.

 

Om dessa standarder berättade Mats Östling, VLM institute, på Framtidens Läromedel den 20 mars i Uppsala. Han berättade att dessa standarder ska vara klara den 17 april.

De kommer bland annat att innebära en förenkling med inloggningar. Om vi går genom en lärplattform behöver vi inte röja identiteten för läromedelsförlag och andra som vi i skolan behöver logga in hos.

En vinst blir om det blir lättare för eleven att hitta i standardiserade system, för lärare att planera och delge skolarbete och för föräldrar att få följa i sitt barns skolarbete.

 

/Britt Hansson

Skriv utE-post

Digitalt innanförskap

Det ska vara lätt och säkert att använda it för alla, oavsett funktions-förmåga och ålder.

Regeringen vill lyfta användar- och tillgänglighets-perspektivet till en högre strategisk nivå. Ett Användarforum ska samla strategiska beslutsfattare kring frågor som rör användbarhet på it-området.

Detta går att läsa i ett pressmeddelande från Näringsdepartementet den 29 mars 2012.

Myndigheten för handikappolitisk samordning, Handisam, får uppdraget att upprätta, stödja och driva Användningsforum.

 

Arbetet med digitalt innanförskap, och att alla som vill ska kunna använda de möjligheter som digitaliseringen erbjuder, är ett av de strategiska områdena i Sveriges digitala agenda It i människans tjänst som antogs av regeringen i oktober 2011.

Anna-Karin Hatt, It- och energiminister, talade på  Hjälpmedelsinstitutets konferens: It och personer med funktionsnedsättning och äldre, Stockholm 29 mars 2012
Hon avslutade sitt tal så här:

...
It är inget självändamål. Men rätt använt är it ett fenomenalt verktyg som kan göra funktionshindrade delaktiga i samhället, som kan ge människor chansen att göra sin röst hörd på precis samma sätt som alla andra i samhället.

Vårt gemensamma mål är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Och det kan vi bli om vi inkluderar alla som vill vara med i den digitala världen. För det finns fortfarande många stängda dörrar, som behöver öppnas. Dörrar till delaktighet, till tillgänglighet och till demokrati. Till alla människors möjlighet att använda sina förmågor och fatta sina egna beslut. Och jag är övertygad om att om vi ska nå ett samhälle med verkligt innanförskap då är den främsta dörröppnaren att människor får de verktyg som de behöver, och det viktigaste verktyget av alla är it.

 

/Britt Hansson

Skriv utE-post

Upplästa mejl i Göteborgs skolor

talmejl

Göteborg blir först i världen att erbjuda alla sina 85.000 elever talmejl, vilket ses som ett genombrott.

Alla elever i de kommunala skolorna i Göteborg har nu möjlighet att få sin mejl uppläst oavsett vilken dator de sitter vid.

Som pedagogiskt hjälpmedel kan det innebära ett genombrott för elever med nedsatt syn eller med läs- och skrivsvårigheter.

Se Rapportinslaget och läs mer på SVT:s webbplats
http://svt.se/2.22620/1.2759459/alla_elever_i_goteborg_kan_fa_mejl_upplasta

Uppläsningen finns som en tjänst på internet
Den fungerar oavsett var man är eller vid vilken dator man sitter vid.  Funktionen ligger nämligen på internet och är inte knuten till den enskilda datorn.

-Egentligen är det ett litet steg men det har stor betydelse. Det kan öppna många dörrar som gör att vi kan förbättra tillgängligheten för väldigt många elever, säger Ylva Bergstedt på stadsledningskontoret i Göteborg.

-Det som är bra för särskolan är bra för alla. Har man den minsta svårighet att läsa kan man ha hjälp av talmejlen, säger Stefan Dellenborg IT-utvecklare på gymnasiesärskolan i Göteborg.

 

Skriv utE-post

Appar - med möjligheter

 

Hantera iPrylar- se TIPS längst på sidan          Länk till ANDROID-appar                  

Text till Tal - talsyntes      app-claro  app-intowords app-skolstil app-appwriter  
apple Aktivera den inbyggda talsyntesen (info längst ner på sidan)

apple ClaroSpeak  40kr - ljudar, läser, sv och eng röster ingår och Ordprediktion. 
apple IntoWords 129kr - läser, ordprediktion (OCR för 45kr) till iPad.

apple AppWriter  65kr iPhone 279kr iPad, men skolor 35kr/elev i alla enheter
apple Skolstil 2  75kr - ljudar, läser ord och meningar. Skriv eller klistra text.

Tal till Text  och Översättning - uppkoppling nödvändig
  app-mikrofon  app-googletranslate app-sayhi app-itranslate   app-ne   

apple  Aktivera tangentbords-diktering (info längst ner på sidan)
apple  Google Översätt  gratis - skriv/ prata in och översättning blir uppläst.
apple  SayHi  50kr - prata eller skriv och översättningen skrivs och läses. *
apple  iTranslate Voice  75kr - prata och översättningen skrivs och läses
apple  NE-Språklexikon - gratis för den som har konto i NE

Uppläsning av PDF     app-claropdf app-appwriter  
apple  ClaroPDF  39kr+20kr/röst - läs och markera i pdf (bra inställning "speak on tap")
apple  AppWriter  65kr iPhone 279kr iPad med OCR, 30kr webbapp  

Skannerprogram med OCR  app-googletranslate app-claroscanpen app-claroapp-prizmoapp-intowords app-appwriter app-pixter app-textgrabber  
apple Google Översätt  gratis - fotografera/ skriv/ prata - översättning läses
apple Claro ScanPen 75kr - läser text på bilder även utan uppkoppling
apple ClaroSpeak ocr-tillägg 30kr. Klicka på "i" för att komma till butiken.
apple  Prizmo  109 kr +29kr/röst - ocr på foto av text, uppläsning, översättning 

apple  IntoWords ocr-tillägg 65kr - uppläsning i redigerbart dokument
apple  AppWriter  259kr iPad, eller skollicens 35kr/elev till alla enheter 
apple  Pixter  40kr - ej uppläsning, använd "Tala markering" 
apple TextGrabber
 50kr - ej uppläsning, använd iPrylens "Tala markering

Daisy-bokläsare  app-legimus app-inlasningstjanst   
apple  Legimus gratis- ladda ner bok direkt i enheten enl §17  Legimus.se

apple  Inläsningstjänst gratis -  läsare för skolavtal på inlästa läromedel
apple  Read2Go  209kr - zippade böcker läggs in via iTunes eller direkt i appen * 

E-bokläsare för köpta och lånade böcker app-bluefirereader   
apple   Bluefire Reader - gratis läsprogram för lånade böcker.*Skapa ett Adobe ID och auktorisera plattan när du öppnar din första bok. Låna bok från ditt bibliotek -länk till elib.se - till iPad och välj att öppna i Bluefire.

Minnesträning
Cogmed arbetsminnesträning - hette tidigare Robomemo
Minneslek Flex träning av arbetsminnet online 
Zogaj  Memo Gym 20 kr - träna minnet med minnesmästare
Lumosity gratis test, premium 129kr - anpassar nivå efter förmåga

Ordbok och Uppslagsverk  app-saol  app-ne app-nesprak  
apple SAOL gratis - ordbok och korsordshjälp
apple NE skola
gratis - om skolan har abonnemang för NE+UR
Då kan eleverna också använda följande appar
app-neappar

Skriva, anteckna, spela in
  app-röstmemon
     app-notability app-soundnote app-mentalnote app-evernote    app-onenote   

apple Röstmemon för iPad 9kr. På iPhone finns Röstmemon förinstallerad
apple Notability 29kr - skriv och rita (även i pdf-filer), spela in ljud och fota.
apple Sound Note  59kr - skriv, rita och spela in, som Livescribe  Film
apple Mental Note 38kr - tydlig och enkel, spela in, fotografera och skriv. 
apple Evernote gratis - Fotografera, spela in och anteckna - alla enheter 
apple OneNote  gratis - digital anteckningsbok, organisera,  i alla enheter
Skriva app-pages app-word app-googledokument   
apple  Pages  gratis med nya enheter /75 kr 
apple  OneDrive-apparna Word, Excel, Powerpoint är gratis - sökord Microsoft 
apple  Drive-apparna Google Dokument, Kalkyl, Presentation är gratis 

Leka och skriva till läsning
 app-aslskrivbok app-skolstil  app-bornholmslek app-duffton  app-ordensmagi  app-lyssnaochls  app-stavningslek app-bokstavspussel app-alfavux app-lasochforsta app-skrivläs
apple ASL skrivbok 10kr - bokstavsljud, ord, mening, talsyntes, bild+text
apple Skolstil 2
75kr - läser bokstavsljud, ord och mening med  talsyntes  
apple  Bornholmslek 75kr -  lek med rim och ord utifrån Bornholmsmodellen 
apple  Kul med Duffton 40kr - spel som uppmuntrar till ljuda, läsa och skriva
apple  OrdensMagi  50
kr - dra ljudande bokstäver till ord, uppläsning. film

apple  Lyssna och läs  40kr - lyssna och koppla till ord och/eller bild
apple  Stavningslek  40kr - träna att skriva på ett lekfullt sätt  
apple  Bokstavspussel   40kr - lägg ljudande bokstäver i till bilder, skapa egna 
apple  Alfavux 40kr - lägg ljudande bokstäver till bilder, barn-vuxen

apple  Läs och förstå  75kr - läsförståelse och lust att läsa utan tävling
apple  LäsKod 50kr - läs- och skriv, särskilt elever med annat modersmål
apple  Skriv och Läs 50kr - skapa bok med bild, ljud, barn + vuxna skriver

  Länksamling: 
Språk- läs- och skrivträning på svenska, hos Pappas appar

Träna stava  

Berätta med text och bilder, bildspel och film
 app-bookcreator  app-ritprata2 app-skitch app-educreations app-explaineverything
apple  Book Creator  50kr - skapa böcker med egna bilder och text
apple  PicCollage gratis - skapa  bildcollage
apple  Ritprata2   75kr - skapa socialaberättelser mycket enkelt  
apple  MadPad 30kr - filma 12 filmer, som sen kan ses på "en och samma sida"
apple  Skitch  gratis - rita och skriv på bilder, beskär i lagom storlek
apple  Educreations gratis - en whiteboard att lägga in bilder, rita, berätta
apple  Explain everything   40kr - skriv, lägg in bilder, prata in och gör en presentation *. Den fungerar som en interaktiv skrivtavla, en smartboard. se film här 

 app-imovie  app-keynote app-powerpoint  app-presentationer  app-storyrobe app-sockpuppet 
apple  iMovie gratis på nyare enheter - skapa film - se en intruktionsfilm 
apple  Keynote  gratis / 75kr - skapa bildspel som PowerPoint
apple  Microsoft PowerPoint gratis - skapa bildspel 
apple Google Presentationer gratis - skapa bildspel

apple  Puppet Pals  gratis - berätta med figurer, nästan som dockteater, i en film.
apple  Puppet Pals 2  65kr - nu kan du även lägga in dina egna figurer.
apple  Storyrobe  10kr - välj bilder, spela in berättarröst och skapa film
apple  Videolicious  gratis - välj bilder och filmer, spela in berättarröst och skapa film.
apple  Sock Puppets  gratis -  skapa små filmer med sockdjur som rör sig och pratar.

Matteappar som har det "lilla extra"
 app-kingofmaths app-fingu  app-motionmath app-nomp app-misterymathtown app-mojiklockis app-raknerattan app-tiokompisarapp-symetry app-formler 
apple  King of Math junior 30kr - färdighetsträning i matte på många sätt, alla åldrar

apple  King of Math 30kr - färdighetsträning för högre årskurser
apple  Fingu  gratis - träna antal
apple  Motion Math 40kr - hungrig guppy som lockar till att lära addition
apple  NOMP gratis -  skapa en egen inloggning och träna matte i skolan och hemma
apple  Mistery Math Town 30kr - mattespel för mellanstadiebarn
apple  Moji Klockis  20kr - lärospel för barn som ska lära klockan
apple  Räkneråttan 20kr - matteträning för de yngsta
apple  Tiokompisar 75kr - samarbeta om och träna talkamrater
apple  Symmetry shuffle 20kr - träna att hitta mönster och träna rumslig, spatial, förmåga
 Formelsamlingar finns i flera varianter till apple, android och windows, leta och finn

Digitala räknehäften   app-modmath  app-pantermathpaper  
apple  ModMath gratis - digitalt räknehäfte med kalkylator., hjälp vid dyslexi, dyskalkyli

apple   Panther Math Paper 209kr - digitalt räknehäfte med stora möjligheter, skrivstöd

Kod och programmering app-QR-reader app-scratch
apple QR-Reader gratis - skapa kod till bilder, text, eller video. Läs koder 
appleScratch - lära programmera för yngre barn länk till kurs på Webbstjärnan
  Hopscotch -  barn, föräldrar och lärare, från 4 år
  Robo Logic- från 4 år, lätt att lära står det.
  Kodable - för 5+ och vuxna
 
Tid, påminnelse, schema och dagbok
 app-pratklocka app-timstock  app-timetimer app-tempotim  app-skolfoto app-week calendar 
klockan i iPhone/iPad är alldeles utmärkt till timer, påminnelser och tidtagning
apple  Pratklocka 20kr - visuell timer som pratar. Det går att spara påminnelser *
apple  Timstock 10kr - 1-100 min se hur lampor släcks och sen signal
apple  TempoTim 10kr - håller reda på tiden och vems tur det är
apple  Time Timer 30kr - en röd "tårtbit" blir allt mindre när klockan räknar ner 
apple  Skolfoto XL gratis - schema med färger för ämnen, påminnelse och timer
apple Week Calendar 20kr - händelser med olika färger, påminnelser, 
     Tasuc Schedule 159 kr, Film 

Språk - eng, sva, modersmål...  app-googletranslate app-worldicapp-bitsboard gp-glosor-eu      app-svaapp
Appar med talsyntes kan ställas om till engelska eller andra språk.
apple  Google Översätt  gratis - skriv/ prata in, fotografera och översättning blir uppläst.
apple  Worldictionary gratis - fotografera en engelsk text och få orden översatta
apple   Bitsboard   gratis/22kr   - kartor med ord som tränas på flera sätt, skapa kartor o dela
apple   Glosor gratis - skapa listor med ord för att träna på (Spellic och Glosor.eu)
apple  Quizlet - skapa/hämta "flashcards" för att träna ord och begrepp
apple  SVAAPP skollicens 100kr/månad - tränar läsning, hörförståelse och ordförståelse FILM
 
 
 
Länksamling: Modersmålsappar,  hos Pappas Appar

Ord och Begrepp  app-korsochtvars   app-fargerochfordon  app-soundtouch   
applewindows  Kors & Tvärs 49kr - träna stavning och ord i 270 korsord
apple Färger och fordon 28kr - träna färgord och ordförråd inom området fordon.

apple  SoundTouch gratis lite /betala för mer - bakom bilder finns "växlande" foto, tal och ljud. 

Talträning   app-sesprakljuden app-fonemo  app-fonemix app-omenbild app-sprakbubbel
apple  Se bokstav
sljuden gratis - klicka på bokstaven och se hur den formas i munnen *
apple  Fonemo 30kr + 30/ljud eller F-Pro för 249kr - talövningar med kort.
apple  Fonemix 30kr - 30/ljud - skapa ordlekar och små sagor se demofilm  
apple Om en Bild 29kr - lägg in bilder och röst. Uttalsträning - träning inspelad, även AKK - se demofilm
apple Pratbubbel1 169kr - träna språkljud och bygg meningar med bubblor - se demofilm
     Pratbubbel2 169kr - för lite större barn att öva olika kombinationer av konsonanter
apple 
 Fonemo minipar 149kr - träna språkljud med små, nästan lika ord - se demofilm 

  Sök på ordet "iBlower" så hittar du appar i olika varianter för att träna munmotorik.

Känslor - ansiktsuttryck    app-empatico app-puffarna
apple  Empatico 15kr - spela memory med ansiktsuttryck, bra kommentarer
apple  Puffarna 29kr - spel för att lära sig ansiktsuttryck 
apple  Training faces  22 kr - att träna ansiktsuttryck (engelska)

Teckenspråk och Bliss
app-tsp  app-spreadsigns app-signitforward app-ritade tecken app-takkrod  app-takk bam app-teckenlex

apple Svensk teckenspråkslexikon gratis - sök ord och se på film hur de tecknas
apple  Spreadsigns gratis - Europeiskt teckenspråkslexikon på många språk
apple  SignitForward   40kr - 1500 vardagsord TAKK och teckenspråk i film och bild
apple  Ritade tecken  40kr - teckande vardagsord i filmer
apple  TAKK 109kr - lär dig 1500+ ord i olika kategorier genom tydliga videosekvenser NY
apple  TAKK  (bok) 75kr - ett komplement till boken Teckenkommunikation grundbok
apple Teckenlex  199kr Teckenlex free teckenlexikon med filmer som förklarar ord
 
Kommunikationsstöd   app-gridplayer  app-pratkort app-samtala app-widgetgo  
apple  GridPlayer  gratis - färdiga meningar du skapar av bilder, läses upp. * 
apple  Prata 379kr - bygga meningar som kan läsas upp med talsyntes
apple  Pratkort  299kr / Pratkort lite redigerbara mappar- bildkort med inläst text  se film
apple  Samtala     119kr - ett bildbibliotek om det är svårt att hitta orden språk/afasi
apple  Widgit Go - 595kr - kommunicera med 12000 Widgitsymboler på svenska
 
Lek och Lär  app-pandamix  app-smacktalk app-crazyfaces app-sagominisoundbox 
apple Pandamix  22kr - "pysselsättning" för lärande
apple Puzzlemaker 19kr - lägg pussel med av egna foto med/utan bakgrundsstöd
apple  SmackTalk  med djur som härmar det man säger
apple   CrazyFaces 22kr - ett ansikte som rör på munnen när du pratar 
apple  Sago Mini Sound Box   gratis - klicka på bollar olika ljud och överraskningar

apple Toca Boca i många olika tema
  
Samla och dela filer
apple  Dropbox gratis - spara och dela dina filer i molnet via app och webbsida. film om Dropbox
apple  Google Drive gratis - spara och dela dina dokument, redigera i Googles appar. 
apple  OneDrive gratis - Microsofts onlinetjänst med förenklad version av Word, Excel och Powerpoint. Kan kompletteras med MS Office 365
 
Svenska appar från LäraMera och Leripa  
länk till samlingsdokument (aug 2013)
 
 
IPad-appar för språk och kommunikation , av Ingmari Svensson Sölvesborg

 appar-spsm

Skapa konto på iTunes utan kreditkort

 

Pedagog Stockholm:
 

TIPS

Få text uppläst
Inställningar >Allmänt >Hjälpmedel >Tal >Läs upp markeringochRöster >Språkets namn >Förbättrad kvalitet Den växlar automatiskt mellan svensk och engelsk tal (eller vilket språk du väljer).

Diktering - tal-till-text (endast i iOS8)
Inställningar-Allmänt-Tangentbord-Aktivera diktering  ger en mikrofon i tangentbordet som alternativ för att lägga in text.

Lösenordsskydda paddan med "fördröjning"
Inställningar >Allmänt > Autolås
"fördröjd" låsning av din enhet. Lösenord krävs efter inställd tid. Bra att den inte låses för fort vid minsta paus.

Lösenordsskydda med begränsning
Inställningar > Allmänt > Begränsningar lägg begränsningar så att det inte går att installera, avinstallera eller köpa inuti appar.

Förhindra att någon byter till annan app
Inställningar > hjälpmedel > Guidad åtkomst
- klicka i guidad åtkomst och bestäm kod. Öppna den app som du vill att barnen ska använda och bli kvar på. Trippelklicka på hemknappen - ringa in de områden som du vill "stänga av" sedan klicka på Start. När du vill komma ur programmet - trippelklicka igen och skriv in kod.

Minska riktad reklam
Inställningar > Integritetsskydd > Reklam -begränsa spårning

Sök på plattan
- svep nedåt mitt på skärmen. iOS7

Instrumentpanel med snabbfunktioner -
- svep uppåt från skärmens nederkant iOS7

Notiscenter som en rullgardin
- svep nedåt från skärmens överkant iOS7

Ångra app-köp 
Läs här http://www.pappasappar.se/angerratt-appar/

Hemknappens funktioner
En klick = gå ur appen, gå till hemsidan
Två klick = se senast använda appar
Tre klick =  öppnar Guidad åtkomst ifall den är aktiverad 
Kort samtidig klick på Hem + vilo-/väckningsknappen = fotografera skärmen
Lång samtidig klick på Hem + vilo-/väckningsknappen tills det blir mörkt = "Hård omstart"
Lååång samtidig klick på Hem + vilo-/väckningsknappen tills äpplet kommer tillbaka = "snabb omstart"

Sidoknappen kan reglera antingen ljud på/av eller låsa rotering av skärmen
Inställningar > Allmänt > Sidoknappens funktion

Fotografera och redigera
Bilder kan beskäras via knappen "Ändra" > Beskär > Spara. Då ersätter du orginalbilden. Vill du ha orginalbilden kvar är det bättre att förstora bilden (dra isär) så att bara det du vill ha kvar är synligt. Därefter används Hem + viloknappen för att ta en skärmbild.

SPSM:s TIPS OCH IDÈER FÖR IPAD

Hjälpmedelsfunktioner i iOS (iPhone och iPad) Film från Hälsa och Habilitering, Uppsala (aug 2014)

Så här lägger du in e-böcker i din iPad/iPhone

 Inställningar för Apple-TV i skolan - Jesper Levallius blogg


Britt Hansson, webbansvarig

 

Skriv utE-post

Fler artiklar...

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek
webbansvarig: Britt Hansson, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.