tidsenligaverktyg

Dyslexi genom livet

Anna Fouganthines avhandling Dyslexi genom livet - Ett utvecklingsperspektiv på läs- och skrivsvårigheter visar att problem med läsningen består genom hela skolan. Även de som har fått hjälp med sin läsning och skrivning har fortsatta svårigheter.

Många elever nöjda med skolan

är rubriken i ett pressmeddelande från SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

 - En elev som är trygg, har goda relationer till lärarna, upplever höga förväntningar och ges inflytande får med sig så mycket mer från skolan än rena ämneskunskaper. Det har säkert också stor betydelse när man ska ut på arbetsmarknaden, säger Håkan Sörman, vd på Sveriges Kommuner och Landsting.

Lättläst ses över

Statens insatser för lättläst ska ses över. Om detta kan läsas i ett pressmeddelande från Regeringskansliet 25 okt, 2012

Diagnos krävs inte!

Var fjärde lärare i grundskolan tror att det behövs diagnos för att eleven ska få det stöd som behövs. Detta visade en undersökning med 1000 lärare beställd av Lärarnas tidning.

Nätverksdag i Norrbotten om mobila möjligheter

Möjligheter med mobila enheter var dagens ämne den 9 maj.

- läs-, skriv- och studiemöjligheter med plattor (iPad, android och läsplattor)

- appar "utifrån behov" för tidsplanering, kommunikation, bilder, filmer, ...

- hur plattorna kan bidra till en tillgänglig skola

- hur man kommer igång med plattor

- Android vs iPad

- var man får veta mer om hur man använder dem

ADHD-diagnos vanligare hos decemberbarn

En ny undersökning av 900 000 barn i Brittish Columbia, visar att barn som är yngst i klassen löper hela 60 procent större chans att bli diagnostiserade med ADHD än sina äldre klasskamrater.

Lärare i Mölndal lär nytt

I Mölndal får elever i åk 1, 4  och 7 en iPad eller en dator. Sjuorna får var sin, medan ettor och fyror får dela en på två elever.  Lärarnas Nyheter

För att datorer och plattor ska komma till större nytta ger Mölndals Skoldatatek en serie utbildningar.

Se bilder och läs artikeln på Lärarnas Nyheter

 

Fler artiklar...

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek